Pop up café om grønt netværk i bydelen
Naturbyen-01-45-17.jpg
En af konklusionerne var, at der for fremtiden skal afholdes flere pop-up cafeer om særskilte emner og give bedre tid til debat og gensidig inspiration. Foto: Kaj Bonne
Tredive borgere mødtes en lørdag i starten af november for at se dokumentarfilm, spise kager, høre oplæg og tale sammen over en bid mad. Lokaludvalget inviterede til en dag med inspiration, netværk og samvær

Naturbyens første pop up cafe åbnede for en række temaer, der alle spiller en særlig rolle i det lokale arbejde med at fremme mulighederne for et hverdagsliv med et større naturindhold. Anne Tange fik med sit oplæg om ”haveglæde i børnehøjde” levende formidlet sine erfaringer fra Københavns Skolehaver.

Det blev under oplægget tydeligt, at skolehaverne giver børnene en række vigtige færdigheder. Skolehaverne kan noget som det traditionelle klasseværelse ikke kan. De lærer med både krop og hoved og de faglige og sociale kompetencer, der opbygges er vigtige. – Ikke kun for børnene, men også for de voksne, for samfundet og fremtiden, understregede Anne Tange.

Naturplejelaug
Troells Melgaard fulgte op med en fortælling om ”Utterslev Mose Naturplejelaug” og deres arbejde på Langholmen i Utterslev Mose. Det var tydeligt, at engagementet hvilede på et livslangt kærlighedsforhold til Utterslev Mose. Det hvilede tydeligvis også på en vis frustration over at opleve den gradvise forarmelse af mosens plante- og fugleliv.

Lokaludvalgenes arbejde med at organisere mosevennerne gav i sin tid startskuddet, og siden har lauget kørt stabilt og mødes hver torsdag formiddag på Langholmen i Midtmosen. Troells Melgaard gav en gennemgang af de udfordringer, som samarbejdet med en stor forvaltning giver, men også eksempler på når samarbejdet rigtig lykkedes, og der kommer skred i sagerne. Næste skridt kan meget vel blive en knopskydning i Kirkemosen, sluttede Troells Melgaard

Også de private haver
Fra Utterslev Moses udstrakte arealer bevægede fokus sig herefter op i de private haver. Biolog og bynaturaktivist Rikke Milbak har igennem de sidste par år, med afsæt i sin egen have, arbejdet med at vække sine naboers interesse for at få mere liv i haven. Det har i høj grad handlet om at skabe et netværk mellem haveejerne, hvor de kan dele oplevelser, stille spørgsmål og give hinanden havetips.

I kølvandet på Rikkes arbejde i Utterslevhøj Grundejerforening melder spørgsmålet sig, hvordan initiativet kan udbredes i større skala, som det foreslås i den helhedsplan for Utterslev Mose, der blev godkendt i år.

Bynaturcenter
Endelig fortalte formand for lokaludvalgets Miljøudvalg, Michael Hoff, om udvalgets arbejde med Naturbyen. Naturbyen er navnet på det bynaturcenter som ønskes etableret ved EnergiCenter Voldparken.

Dette bynaturcenter skal rumme en naturskole, fungere som en art besøgscenter for Utterslev Mose og Vestvolden samt være et levende naturværksted, der giver plads til eksperimenter. Michael Hoff lagde vægt på at Naturbyen er noget der i væsentlig grad skal skabes fra neden gennem lokalt engagement. Men Michael Hoff fik også pointeret at det er vigtigt af at skabe attraktive rammer for at tiltrække mennesker med nysgerrighed og engagement.

Afslutningsvis kom der en appel om, at de grønne kræfter i bydelen skaber flere og bedre muligheder for at inspirere hinanden til handling. Fra lokaludvalgets side kom der et konkret forslag om at danne Naturbyens Venner som en egentlig aktivitetsforening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top