Om en uge falder afgørelsen
Valgkort.jpg
Foto: Colourbox
Næste tirsdag kl. 8 åbner valgstederne i København til valget om de 55 pladser i Borgerrepræsentationen og 41 pladser i Regionsrådet for Hovedstaden. På valgstedet udleveres to stemmesedler – én til kommunalvalget og én til regionsvalget. Der skal sættes et kryds på hver seddel, og efterfølgende skal stemmesedlerne lægges i de rigtige kasser. Det er ikke tilladt at skrive på stemmesedlen – det vil blot betyde, at stemmesedlen kendes ugyldig. Brønshøj-Husum Avis har i denne udgave givet partierne på Københavns Rådhus samt Alternativet mulighed for at komme med de sidste indlæg inden valget.

Alle børn skal være en del af fællesskabet

Af overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet
Brønshøj-Husum er på mange måder København, når byen er bedst: en levende og blandet bydel, hvor direktørens datter bor dør om dør med buschaufførens søn. Det styrker sammenhængskraft og fællesskab, at vi alle kender hinanden på kryds og tværs. Jeg ønsker, at alle skal have en mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Nogle af de vigtigste møder for at det bliver virkelighed sker i de tidlige år. I børnehaven og i folkeskolen. Her skal være overskud til læring og leg, og det skal ske i gode rammer. Vi har skaffet penge – i alt 4 milliarder kroner! – til renoveringen af alle 61 nedslidte folkeskoler i byen.

Vi har netop besluttet at styrke udskolingen for de store klasser, så vi kan få alle elever med og gjort klar til at tage en ungdomsuddannelse – både de dygtige og dem, der her sværere ved det faglige. De store børn skal opleve, at Københavns folkeskoler er et tilbud, man gerne vil stå op til om morgenen.

I dag er der enormt høje krav til børnefamilier, og derfor er det vigtigt, at mor og far trygt kan aflevere deres børn. Derfor vil vi have flere pædagoger på arbejde om morgenen og eftermiddagen, og derfor skal vi have institutioner i alle bydele med udvidede åbningstider , så far og mor slipper for at stresse af sted med dårlig samvittighed og kan få hverdagen til at hænge sammen.

Vi vil have alle børn med. Derfor vil vi i København sammen med Aarhus gøre et forsøg med automatisk opskrivning til dagsinstitutionerne for de børn, hvis forældre ikke selv skriver dem op. Jeg vil ikke have at børn fra begyndelsen kommer bagud ved at gå derhjemme med en mor, der måske ikke taler dansk – når de kan blive en del af fællesskabet og lære dansk og motorik af dygtige pædagoger i en københavnsk vuggestue og således være klar til at gå i skole og lære, når de kommer dertil.

Et København for alle er ikke et tomt løfte. Men det kræver, at vi har tilbud rettet til alle børn og alle familier, så alle får en chance for at blive en del af fællesskabet.

Et trygt, aktivt og kulturelt Brønshøj-Husum

Dansk Folkeparti


Af Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester

Når man træder ud af sin hoveddør og begiver sig ud i byen for at cykle på arbejde, tage på indkøb eller lufte sin hund, skal man være tryg. Sådan er det desværre ikke alle steder i byen i dag.

42 procent af borgerne i Brønshøj-Husum har i kommunens tryghedsundersøgelse angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Samme undersøgelse viser også, at der er sket en stigning i antallet, der er utrygge i aften- og nattetimerne i Brønshøj-Husum. Det kan borgerne i Brønshøj-Husum ikke være tjent med.

København skal være en tryg by at bo og færdes i – også når mørket har sænket sig. Jeg og Dansk Folkeparti vil have trygheden tilbage. Derfor har jeg også fået afsat penge til vagter, der skal rundere i byens idrætshaller, kulturhuse og biblioteker, så vi kan få uromagerne ud og trygheden genskabt.

Samtidig er der brug for en helt ny integrationsindsats i København. De røde partiers blødsødne tilgang og utallige integrationsprojekter har ikke virket. Alt for mange står uden for arbejdsmarkedet, en stor del af indvandrerbørnene kommer i skole uden at kunne tale dansk, og hele bolig områder lukker sig om sig selv.

Derfor mener jeg og DF, at der skal stilles langt større krav til indvandrerne om at tilpasse sig vores samfund. Det skal være slut med særkrav som kønsopdelt svømning og kommunalt tilbud om modersmålsundervisning og hensyntagen til den muslimske kultur.

Som kultur- og fritidsborgmester har jeg de seneste fire år arbejdet hårdt for, at endnu flere københavnere har mulighed for at leve et aktivt og indholdsrigt liv.

Jeg er meget tilfreds med, at københavnerne har fået en ny kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark, det nye Brønshøj Bibliotek, Energi Center Voldparken Hallen og Brønshøj Boldklubs nye forbedrede forhold på Tingbjerg Ground – og snart kan vi se frem til et nyt kulturhus i Tingbjerg.

Derudover er tilbuddet om kommunens aktivitetstilbud FerieCamp udvidet til Bellahøj, som slår dørene op for første gang i vinterferien. Samtidig ser jeg meget gerne, at vi får omdannet Brønshøj Vandtårn til et kulturelt mødested med masser af liv og aktiviteter, og Husum Boldklub får et nyt klubhus.

Jeg fortsætter i hvert fald min kamp på rådhuset for flere idrætsanlæg, gode rammer for foreningslivet og endnu bedre vilkår for kulturen i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Et roligt Brønshøj/Husum

Af Alex Vanopslagh spidskandidat, Liberal Alliance

Brønshøj-Husum er måske den mest alsidige bydel i København. Her ligger villaveje, lejlighedskomplekser og naturskønne områder side om side. En forstad og en storby i en stor sammensmeltning. Det er en bydel, der måske tager den lidt mere med ro end i resten af hovedstaden.

Men der er desværre tidsler i det grønne paradis eller ugler i Degnemosen så at sige. For det ser desværre skidt ud med trivslen og trygheden i bydelen. Trods et dyk i tidligere opgørelser er der i 2017 13 % af befolkningen i Brønshøj/Husum, der føler sig utryg i hverdagen, og det er 13 % for meget. Og mere end på Nørrebro.

Brønshøj/Husum er grundlæggende et trygt og ordentligt sted, men trygheden i natte- og aftentimer er den galt med og især hærværk bliver fremhævet som utryghedsskabende. Det skal der laves om på. Hærværk og utryghed skabes desværre oftest af utilpassede unge, der ikke kan finde ud af at opfører sig ordentligt.

Liberal Alliance vil kæmpe for skrappere sanktioner overfor de få unge, som ødelægger det for alle andre. Man skal ikke belønnes med kulturtilbud og medlidenhed, når man smadrer sit lokalområde, man skal møde krav og sanktioner, gerne ved samfundstjeneste, så man kan se hvilke konsekvenser ens handlinger har.

Tryghed skabes samtidigt ved en god indretning af det offentlige rum, og her skal kommunen hjælpe til. Eksempelvis med øget gadebelysning på udsatte steder. Det er dog ikke os politikere eller embedsmændene, der har det lokale overblik. Det er borgerne, der har det og derfor er der også brug for, at borgerne her i avisen spiller ind med gode forslag til, hvordan vi får trygheden tilbage.

Brønshøj-Husum for børnene


Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), spidskandidat til Borgerrepræsentation

Brønshøj-Husum skal være byens bedste bydel for børnene. Børnefamilierne skal finde det attraktivt, sjovt og trygt at bo i Brønshøj-Husum. Det betyder, at vores kommunale tilbud skal være i top – lige fra vuggestuen, børnehaven, skolen, legepladser og idrætshaller samt infrastrukturen.

Jeg vil gerne starte ved de gode skoler. Her har Brønshøj Skole og Bellahøj Skole udmærket sig med en positiv udvikling. Da jeg startede i Borgerrepræsentationen i 2008 var skolerne helt i knæ, og jeg er imponeret over, hvordan de siden har rejst sig. Respekt for forældrene, der har stor andel i udviklingen ved at vælge skolerne til.

Børnene skal have det sjovt i Brønshøj-Husum. Derfor skal vi oppe os og tilbyde langt flere idrætsaktiviteter i Brønshøj-Husum. Det nytter ikke, at børnene skal vente i flere år for at gå til fodbold, svømning og gymnastik. Den nye idrætssal på Bellahøj Skole er langt fra nok. Og så skal vi fylde Brønshøj Vandtårn med kulturelle arrangementer, og gøre tårnet til et trækplaster langt ud over bydelens grænser.

Forældre i Brønshøj-Husum skal være trygge ved at lade børnene færdes i bydelen. Vi skal derfor have hashsalg, rygning og uro væk fra gader og baggårde. Hvis ikke politiet kan klare opgaven, foreslår vi i Venstre at oprette et civilt by-politikorps til at håndtere mindre forseelser og borgerhenvendelser om utryghed.

For at fragte familien nemt rundt i byen, skal vi have en effektiv offentlig transport til og fra Brønshøj-Husum. Vi skal derfor have ført metroen til Brønshøj, så vi binder området godt sammen med det øvrige København.

Rammen om det gode liv i Brønshøj-Husum skal være grøn. Derfor skal vi prioritere de grønne områder i fx Utterslev Mose. Jeg drømmer om, at vi får lov til at oprense forureningen i mosen, så vi kan bade i søerne derude for at fuldende de rekreative værdier, som vi alle – også børnene – har gavn og glæde af.

København skal være en grøn by med plads til alle

Desk, Flyer – Leaflet, Box – Container, Construction Frame, Digital Display, Grey, Background, Material, Gray Background, Blank, No People, Flooring, Light – Natural Phenomenon, Reflection, Shadow, Spot light


Af Sisse Marie Welling, spidskandidat, SF

Det er vigtigt for mig, at København er et trygt, grønt og godt sted at bo for alle. Det gælder i hele byen. Derfor vil SF arbejde for, at København fortsat vil være en by for alle og en by fyldt med grønne åndehuller.

Brønshøj-Husum er i forvejen en af de absolut grønneste bydele i København. Det er en kæmpe styrke for området, som vi skal værne om og komme med nye ideer til at udvikle endnu mere. Jeg og SF vil gøre alt, hvad vi kan, for at vi får mere bynatur i hele København.

I Brønshøj-Husum vil vi arbejde for en naturby i området omkring Utterslev Mose. Det vil give vores børn en god mulighed for at komme helt tæt på naturen, selvom de bor i byen.

Samtidig skal vi gøre mere ved luftforureningen i vores by. Dieselbilerne skal på sigt helt ud af byen, fordi de udleder sundhedsskadelige partikler. Og vi ved, at flere end 500 københavnere hvert år dør som følge af luftforurening. Til gengæld skal vi gøre forholdene for cyklister og den kollektive transport bedre. Det er eksempelvis oplagt, at metroen også kommer til Brønshøj og Tingbjerg.

Mulighederne for grøn udvikling skal udnyttes, men samtidig skal vi også håndtere udfordringerne. Vi skal have stækket det bandemiljø, som findes her i bydelen, og vi skal have løst de integrationsmæssige og sociale udfordringer, som Brønshøj-Husum også kæmper med.

I SF foreslår vi at lukke trafikken op mellem Tingbjerg og resten af byen, så vores by kommer til at hænge bedre sammen. Og så vil vi sikre en mere blandet boligsammensætning, så ressourcestærke og ressourcesvage familier i højere grad kommer til at bo side om side.

København skal fungere i hverdagen

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, Konservative

Vi konservative har en vision om Metro til alle bydele i København. Metro til Brønshøj står øverst på vores ønskeseddel. Det vil lette trafikken på Frederikssundsvej, hvis de mange busser kunne erstattes af en underjordisk Metro. Det vil give plads til cykler, gående og lokaltrafik.

Det vil give et stort løft af Brønshøj, hvis man hurtigt og nemt kan hoppe på en Metro og i løbet af nogle få minutter kan være på arbejde hvor som helst i København.

I Det Konservative Folkeparti har vi en målsætning om, at den københavnske folkeskole skal være blandt landets bedste. Det er den desværre ikke i dag. Vi har en af landets dyreste, men desværre ikke en af landets bedste folkeskoler. Vi ønsker at efteruddanne lærere og skoleledere, så de københavnske elever kan få landets bedste undervisning. Det fortjener de.

København vokser og vokser i indbyggertal, men byen er ikke gearet til de mange ekstra indbyggere. Derfor skal der laves både Metro og havnetunnel, så vi får trafikken ned under jorden, og mere plads over jorden. Hvis vi ikke tænker nyt, så vil trafikken sande til og ende i kø. Vi skal tænke nyt, og det vil være nødvendigt at få skabt mere plads ved at lægge trafik ned under jorden.

Også idrætslivet skal have flere faciliteter. Det er klart, at når der kommer 10.000 flere indbyggere hvert år, så er det nødvendigt med flere svømmehaller, idrætshaller og boldbaner.

København skal fungere i hverdagen, og derfor skal byen geares til, at vi bliver endnu flere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top