Bellahøj gik til valgmøde
Valgmøde-Bellahøj-04-46-17.jpg
Helt til venstre står en af arrangørerne, Frank Bentin fra fsb på Bellahøj. Panelet til debatten på Bellahøj Skole er fra venstre: Charlotte Lund (Ø), Bjarke Charlie Serritslev (Å), Mia Nyegaard (B), Jesper Christensen (A), Carl Christian Ebbesen (O), Jens-Kristian Lütken (V), Johan Thornberg (C) og Henrik Dau Frederiksen (F). Foto: Kaj Bonne
De fire afdelingsbestyrelser fra boligselskaberne på Bellahøj havde inviteret politikere til valgmøde på Bellahøj Skole. Temaet var Bellahøj

Alle stole var besat i aulaen på Bellahøj Skole, da Frank Bentin fra fsb på Bellahøj onsdag aften i sidste uge kunne byde velkommen tilhørerne og til otte kandidater, der stiller op til valget til Borgerrepræsentationen den 21. november.

Ikke mindre end tre borgmestre havde valgt at lægge vejen forbi Bellahøj, nemlig kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O), socialborgmester Jesper Christensen (A) og den helt nye borgmester for beskæftigelse og integration, den radikale Mia Nyegaard (B).

Integration og tryghed
Afdelingsbestyrelserne havde på forhånd stillet fire spørgsmål til kandidaterne. Det drejede sig om den sociale indsats på Bellahøj, tryghed (belysning), den kommunale boligsociale anvisningsret på Bellahøj samt ønsket om et kvartershus på Bellahøj.

Ikke helt uventet kom en del af debatten til at handle om integration og den sociale indsats på Bellahøj.

Der var generel enighed om, at støtte bestræbelserne for bedre og tryghedsskabende belysning bl.a. på den gennemgående sti der løber gennem området. Paneldeltagerne kunne også næsten enes om at styrke fritids- og foreningslivet samt skolen og sætte ind med en tidlig indsats overfor udsatte familier og børn.

– Integrationspolitikken tages ikke alvorligt. Et barn skal ikke starte i 1. klasse, hvis barnet ikke kan det danske sprog. Hvis man mangler sprog, er der stor risiko for at blive taber. Det er også familiens ansvar, at børnene sprogstimuleres fx i en daginstitution, sagde Carl Christian Ebbesen.

Jesper Christensen lagde vægt på et udvidet samarbejde på tværs af bl.a. skolen, boligselskaberne og kommunen samt at alle skal være bedre til at tage vare på familier med problemer.

Kommunal anvisningsret
Hvert fjerde år indgås en boligsocial anvisningsaftale i København mellem kommunen og de almene boligselskaber, som p.t. giver kommunen ret til at anvise beboere til hver tredje ledige lejlighed uden hensyn til sociale belastninger i bebyggelsen. Politikerne blev derfor spurgt om, hvordan den kommende aftale skal se ud.

– Familier med sociale problemer skal ikke klumpes sammen, sagde Jens-Kristian Lütken (V), og sagde han ville lytte til boligselskaberne, om hvor det ikke giver mening at anvise. – Lad os se på de reelle tal sammen. Der er sket et fald i den boligsociale anvisning, fordi mange slet ikke har råd til at bo på Bellahøj, sagde Jesper Christensen (A).

Carl Christian Ebbesen (O) mindede om, at der på vælgermødet på Bellahøj for fire år siden blev diskuteret det samme, og politikerne gav udtryk for, at de ville se på det. – I er blevet snydt. Der er intet sket, og det er ikke godt nok, sagde han.

Bebyggelsen på Bellahøj har ingen beboerlokaler til fx møder og arrangementer, og det er et gammelt ønske, at der etableres et kvarter- eller kulturhus på Bellahøj. Beboerne blev opfordret til at komme med konkrete forslag til et fælles hus for området, der evt. vil kunne etableres i tilknytning til den gamle varmecentral.

Når der skal vægt bag argumenterne, kan man tage det tunge skyts i brug. Her stiller formanden for SAB på Bellahøj, John Steen Johansen, spørgsmål til panelet om den kommunale anvisningsret til boliger. I hånden har han en 4 år gammel udgave af Brønshøj-Husum Avis, med artikel om Bellahøj som det næste udsatte boligområde og et referat fra et vælgermøde i 2013. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top