Alt har ligget stille på byggepladsen
Brønshøj-Skole-01-47-17.jpg
To af de nye tårne på Brønshøj Skole. Omkring tårnene ligger skolegården og i baggrunden containere til bygningsarbejderne. Foto: Kaj Bonne
Nu er der udsigt til, at nybyggeriet på Brønshøj Skole gøres endeligt færdigt og arbejdet med renoveringen af den gamle skole fra 1924 kommer i gang igen

I næsten et år har byggeri og renovering på Brønshøj Skole ligget stille til stor forundring og gene for både elever, forældre, lærere og de omkringboende.

Årsagen til at byggesagen var gået helt i stå, angives at være uenighed omkring en række projektmæssige og kontraktlige forhold mellem entreprenøren og Byggeri København. Entreprenøren er nu ”løst” fra opgaven, og en ny entreprenør er sat på opgaven med at færdiggøre nybyggeriet og renovere den gamle skole.

Hvis det fremover går efter planen, vil det samlede bygge- og renoveringsarbejde på Brønshøj Skole stå færdigt efter sommerferien i 2018.

Nye muligheder
Det er svært at bevare pessimismen over nutidens børn og unge, når man som gæst går rundt i nybyggeriet på Brønshøj Skole og møder elever, der ser ud til at trives og være engagerede i undervisningen i de temmelig rustikke men alligevel hyggelige rammer, der giver både elever og lærere nye og bedre muligheder for indlæring og andre aktiviteter.

– Der er blevet bygget fire tårne, hvor der tidligere lå bl.a. skolegård. Tårnene indeholder klasselokaler, mens faglokalerne, mødesalen og idræt ikke er placeret i tårnene, men imellem tårnene. Øvrige faglokaler samt en stor sal til idræt og en sal til større møder og et moderne skolebibliotek, læringscentret, placeres i den renoverede bygning, fortæller Mikkel Wiene, der er skoleleder på Brønshøj Skole.

– Vi tog nybygningerne i brug efter sommerferien sidste år, men byggeriet er faktisk aldrig blevet færdiggjort, fx mangler vi en solafskærmning, der virker, og der har været problemer med indtrængende vand fra de flade tage, tilføjer Mikkel Wiene.

Alle børn på amme adresse
– Vi er meget glade for, at der nu igen er kommet gang i renoveringen af den gamle skole. Der bliver tale om en total renovering, og der laves en ny hovedindgang til skolen fra Nordfeldvej. Der nyindrettes klasselokaler samt nye faglokaler, og skolens kontor rykker tilbage i den gamle bygning, der i dag er hel tømt.

Endvidere etableres et fritidshjem, således at vi ikke længere skal bruge den rigtig gamle 116-årige Brønshøj Skole ved Gadekæret som fritidshjem, siger Mikkel Wiene, der glæder sig over, at det for første gang lykkedes at samle skolens elever det samme sted.

Når det samlede arbejde på Brønshøj Skole efter planen er afsluttet i august 2018 fjernes de opsatte skure og containere, og der etableres blandt andet en kunstgræsbane til fx boldspil. Den traditionelle skolegård ligger omkring og på det delvist nedgravede nybyggeri.


Mellem tårnene ligger en stor sal til blandt andet idræt. Foto: Kaj Bonne

Skoleleder Mikkel Wiene foran et af de fire tårne. I baggrunden den indpakkede gamle skole. Foto: Kaj Bonne

Interiør fra et af tårnene. En spændende og rustik indretning med mange pædagogiske og
praktiske muligheder. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top