Spørgsmål til partierne
Op til kommunal- og regionsrådsvalget vil Brønshøj-Husum Avis stille spørgsmål til de politiske partier om, hvilke initiativer partiet agter at tage med specifik relevans for bydelen. I denne uge har vi stillet Alternativet, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance følgende spørgsmål: Hvilke initiativer agter du/dit parti at tage for at gøre bydelen Brønshøj-Husum til en endnu mere grøn bydel?

Brønshøj skal have en Metro

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, Konservative

København skal fungere i hverdagen, og der er desværre for mange ting, der ikke fungerer godt nok i dag. Trafikken på Frederikssundsvej er en af de ting, der bør fungere bedre. I takt med, at befolkningstallet stiger med 10.000 indbyggere hvert år, er det nødvendigt at skabe mere plads i trafikken. Vi skal have lagt mere trafik ned under jorden. Der bør være Metro til Brønshøj, Husum og gerne videre til Herlev Hospital. Det vil lette Frederikssundsvej for mange busser – og sandsynligvis også for mange privat- biler. Det vil give mere plads over jorden til gående, cyk-
lister og lokal trafik.

Vi konservative har en målsætning om, at alle københavnske bydele skal have en Metro, så man kan komme hvor som helst i København med Metro. Strækningen til Brønshøj bør have første prioritet, og være næste etape der skal bygges.

Ved at lave en havnetunnel kan vi få endnu mere trafik ned under jorden. Det vil give både bedre plads og renere luft i København. Ved at lægge trafikken ned i en tunnel, vil man kunne rense luften for udstødningspartikler.

Vi ønsker også en grønnere by med flere træer. De er smukke, kan opsuge regnvand og er med til at skabe et godt og rart miljø.

Alternativet vil arbejde for en grønnere by

Af Stine Skot, kandidat for Alternativet

Her i Brønshøj-Husum er der allerede en masse godt i gang.
Helhedsplanen for Utterslev Mose rummer gode konkrete bud på, hvordan vi skal forbedre vandmiljøet og det vil vi gerne arbejde videre med.
Derudover er Lokaludvalgets vision om Naturbyen utroligt spændende. Her skal lokaludvalg sammen med ildsjæle og lokale interessenter arbejde sammen i et samskabende udviklingsforløb med bl.a. et ønske om en dome, der kan huse naturlære for bydelens børneinstitutioner og som kan være et naturcentrum for Brønshøj-Husum og bidrage til at resten af København for øjnene op for vores smukke bydel.

Vi ønsker at give plads til at lokale ildsjæle kan dele ud af viden og engagement til gavn for vores lokale, grønne fællesskaber og vi vil gerne oprette en pulje til grønne ildsjæle, som gennem lokalt forankrede samarbejdsprojekter og borgernære formidlingsaktiviteter og kultur understøtter den grønne omstilling i lokalmiljøet.
Alternativet ønsker desuden, at vi i 2030 genanvender minimum 80 % af vores affald. Her skal borgere, erhvervsliv og kommune sammen udvikle løsninger, der sikrer at alt affald i fremtiden bliver til ressourcer.

Og for at det kan ske, skal vi alle blive meget bedre til at sortere vores affald. Her er det spændende og opløftende at se på Københavns Kommunes projekt i Solgavl i Tingbjerg, hvor fsb´s vicevært med humor og personlig kontakt med beboerne har forbedret affaldssorteringen markant.
Vi glæder os til det lokale samarbejde.

Lad os bevare både natur og sund fornuft

Af Alex Vanopslagh spidskandidat, Liberal Alliance

Denne grønne bølge er blevet moderne på godt og på ondt. For mens vil alle kan se fordelene i klimatilpasning og skybrudsikring, ser det noget mere broget ud på resterende del af den grønne fællesfront.

I Liberal Alliance modarbejder vi ikke det grønne. Vi vil gøre vores til at de grønne unikke grønne områder omkring Utterslev Mose, Degnemosen og Vestvolden forsat vil være et åndehul for byens borgere.

Grønt er godt, men er sjældent uden omkostninger på skattebilletten eller for erhvervslivet. Den grønne udvikling i Brønshøj-Husum skal derfor også fremadrettet bæres af lokale kræfter og lokale initiativer. Måske ikke med økonomiske støtte fra kommunen men med så meget selvbestemmelse som overhovedet muligt. Vi går ikke med planer om parkanlæg eller kunststofbaner, men vil lade det være op til lokaludvalget og borgergrupper at afgøre hvordan de grønne områder bruges bedst.

Den seneste sag om bebyggelse af Amagerfælled er et godt eksempel på et mismatch mellem politikere og befolkning i en situation med boligmanglen og finansiering af metroen på den ene side og miljø og naturhensyn på den anden side. I LA er vi ikke interesseret at inddrage flere naturområder til byggeri, men at kommunen overholder sine aftale, og vi skaffer flere betalelige boliger til københavnerne. Der findes mange andre steder i byen, hvor der kan bygges i højden, og hvor gamle industrigrunde kan udnyttes. Liberal Alliance kommer derfor ikke til at lægge stemmer til etablering af nye anlæg eller boligbyggeri i de grønne områder i Brønshøj-Husum.


SF vil have en naturby ved Utterslev Mose

Af Sisse Marie Welling, spidskandidat, SF

Brønshøj-Husum er en af de absolut grønneste bydele i København. Det er en kæmpe styrke for området, som vi skal værne om og komme med nye ideer til at udvikle endnu mere. Jeg og SF vil gøre alt, hvad vi kan, for at vi får mere bynatur i hele København. I Brønshøj-Husum vil vi blandt andet arbejde for en naturby i området omkring Utterslev Mose. Det vil give vores børn en god mulighed for at komme helt tæt på naturen, selvom de bor i byen.

Samtidig skal vi gøre mere ved luftforureningen i vores by. Dieselbilerne skal på sigt helt ud af byen, fordi de udleder sundhedsskadelige partikler. Og vi ved, at flere end 500 københavnere hvert år dør som følge af luftforurening. Til gengæld skal vi gøre forholdene for cyklister og den kollektive transport bedre. Det er eksempelvis oplagt, at metroen også kommer til Brønshøj og Tingbjerg.

Mulighederne for grøn udvikling skal udnyttes, så alle i København har adgang til grønne områder, og så vi ikke risikerer, at kommende generationer betaler regningen for, at vi ikke turde træffe visionære beslutninger. Det er vigtigt for mig, at København er et trygt, grønt og godt sted at bo for alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top