Spørgsmål til partierne
Valgkort.jpg
Foto: Colourbox
Op til kommunal- og regionsrådsvalget vil Brønshøj-Husum Avis stille spørgsmål til de politiske partier om. hvilke initiativer partiet agter at tage med specifik relevans for bydelen. I denne uge har vi stillet De Radikale, Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti følgende spørgsmål: Hvilke initiativer agter du/dit part at tage for at øge trygheden i bydelen Brønshøj-Husum?

Det skal være trygt at bo i Brønshøj-Husum

Af Jesper Christensen, socialborgmester, Socialdemokratiet

På mange måder er der trygt at bo i København. Vi kan for eksempel glæde os over, at kriminaliteten blandt unge er faldet. Når det er sagt, er der stadig meget at gøre.

De fleste af os er skræmte, når vi ser banderne slås i vores gader. Det kan og skal vi gøre noget ved.
Det kræver både et politi, som er varigt nærværende i vores lokalområde, men det er også helt afgørende, at vi forebygger, at unge ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

Derfor glæder det mig også, at vi i forbindelse med budgettet for næste år har afsat flere penge til gadeplansmedarbejdere, der blandt kan være med til at forebygge, at de unge i vores bydel ikke havner i en forkert løbebane. De skal tværtimod passe deres skole, så de får uddannelse og dermed mulighed for et job.

Tryghed kræver også, at vi har attraktive tilbud om en meningsfyldt fritid til vores unge.
Derfor glæder det mig, at også Husum Boldklub nu får et nyt klubhus. At Energicenter Voldparken fyldes med liv samt, at vi får nye klubber som for eksempel Cricket.

Vi skal sikre, at der er tilbud i Brønshøj-Husum, der kan trække de unge væk fra gaden og tilbyde et trygt samvær og fællesskab. Det er også et fokus, forældrene kan spille en rolle i – tage ansvar for, at de unge trives i deres fritid.

Jeg vil derfor fortsat arbejde for, at vi øger trygheden her i bydelen gennem styrket forældreansvar og gode fritidsaktiviteter.
Nøgleordene er et nærværende politi og gode tilbud til vores unge i Brønshøj-Husum, der gør det trygt at bo i bydelen.

Utryghed i Brønshøj skal være fortid

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, spidskandidat for Venstre

Brønshøj-Husum har i den senere tid lagt gader til mange utryghedsskabende situationer. Der blev med bandekonfliktens opblussen skabt visitationszoner i bydelen. Bycyklerne på Brønshøj Torv blev opgivet på grund af hyppigt hærværk. Og så jeg modtaget mails fra borgere i Brønshøj-Husum, som er meget frustrerede over hashsalg, gentagen uro og hærværk, som politiet ikke får slået ned på. Kommunens tryghedsundersøgelse for 2017 viser – ikke overraskende – at borgerne er blevet mere utrygge i det seneste år. Det ser vi på med stor bekymring i Venstre.

Politiet skal være mere synligt i bydelen. Det er bestemt ikke acceptabelt, at borgere skal møde en telefonsvarer, når de har brug for en akut indsats fra politiet. I Venstre ønsker vi flere tryghedsskabende indsatser, ikke mindst i Tingbjerg og ved Bystævneparken. Og så skal der oprettes et civilt by-politikorps, som kan sættes ind som supplement til politiet, når borgerne klager over utryghed, hærgende og hashrygende grupperinger, der trænger ind i private gårde og larmer. I Venstres øjne er situationen helt uholdbar. Beboerne skal selvsagt ikke generes af hash-salg og rygende udendørsfester.

Også romaerne skal vises ud af Brønshøj-Husum, hvor de blandt andet har huseret på Bellahøj. Det bliver nu muligt med et lovforslag, der giver politiet mulighed for at sende romaer ud af Københavns Kommune første gang, de bliver taget i at sove i en utryghedsskabende lejr. I Venstre glæder vi os over zoneforbuddet, og vi vil fortsat holde fokus på at skabe tryghed for borgerne, også i Brønshøj-Husum.

Tryghed handler om mere end politi

Af Sisse Marie Welling, spidskandidat, SF

Bandeproblemerne i København er tydelige for enhver, der følger bare lidt med i nyhederne. Og for os, der bor i nærheden af de belastede boligområder, er det desværre blevet hverdag, at der er hashsalg, massivt politiopbud og nye skudepisoder.

Det skal vi selvfølgelig håndtere. Både ved at forebygge, ved at puste banderne i nakken og ved at tage deres indtægter fra dem.
Så længe problemerne er så massive, som de har været de seneste måneder, skal politiet være synlige i gaderne. De skal puste banderne i nakken, så de ikke er i tvivl om, at der bliver holdt øje og reageret, når de træder udenfor. Derfor er SF klar til at styrke bandeenheden.

Men vi skal også forebygge problemerne. Et stort skridt vil være at tage hashsalget væk fra gaden og sikre statsautoriseret salg under ordnede forhold i stedet. Det vil ramme banderne på lommerne, og det vil betyde, at de har mindre at slås om. I København er vi klar. Vi mangler bare, at Folketinget bakker os op.

Og endelig skal vi gøre meget mere for at sikre gode fritidstilbud til vores børn og unge. Det er bedre, at de spiller fodbold, end at de hænger på gaden. Derfor skal vi sikre, at alle har mulighed for at gå til gode fritidsaktiviteter, og at alle unge har et klubtilbud, som er attraktivt. Vi ved, at det vil gøre en forskel, når vi vil bryde fødekæden til banderne.

Der er ikke modtaget svar fra De Radikale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top