Lokalplan på vej for Store Torv
Tingbjerg-Store-Torv-01-43-17.jpg
Forslag til Lokalplanen for Store Torv behandles politisk i denne uge i Teknik- og Miljøudvalget og kommer herefter til behandling i Borgerrepræsentationen, inden den sendes i offentlig høring. Et endeligt lokalplansforslag forventes behandlet i Borgerrepræsentationen midt i 2018. Tingbjerg er opført fra 1958 - 1971 og igen udbygget med etageboligområdet Utterslev Huse i 1996. Foto: Kaj Bonne
Der bliver i de kommende år igangsat en gennemgående og omfattende byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken. Målet er at skabe en ny grøn, aktiv og åben boligby

Lokalplanen for Lille Torv i Tingbjerg har været i høring, og nu kommer turen til Store Torv og området omkring torvet. Begge forslag til lokalplaner er en del af en udviklingsstrategi for Tingbjerg- Husum, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2015 – samt den helhedsplan der i samme omgang blev vedtaget for Ruten.

Hovedprincipperne i strategien
Nybyggeri skal skabe et varieret og attraktivt boligudbud og butiksliv i Tingbjerg med variation i boligtyper og ejerformer. Nye byrum skal skabe styrket byliv og flere udadvendte funktioner på de to centrale bystrøg Ruten og Bystævnet. Første prioritet er et nyt detailhandelscenter på Ruten.

Nye landskabsrum skal skabe en grøn attraktion, hvor Gyngemosen, Utterslev Mose og Vestvolden er platforme for udviklingen af en grøn, aktiv og åben boligby, hvor bolig og landskab integreres og endelig skal nye trafikforbindelser skabe et åbent og trygt byområde med nye og opgraderede trafikforbindelser til Tingbjerg for biler, cykler, fodgængere og kollektiv trafik.

Indhold i forslaget
Forslaget til lokalplan for Store Torv skal bidrage til at løfte Tingbjerg fra et udsat boligområde til et attraktivt og varieret byområde og skabe bymæssig fortætning omkring Ruten. Boligselskaberne ønsker på den baggrund det eksisterende butikscenter og bibliotek på Store Torv nedrevet, med henblik på at der kan etableres nye og mere tidssvarende bygninger til bl.a. boliger, serviceerhverv, plejecenter og daginstitution.

LI lokalplanforslaget foreslås det, at byggeriet placeres i en randbebyggelse ud til gaderne Ruten, Midtfløjene, Langhusvej og Skolesiden i maksimalt 20 meters højde. I stueetagen muliggøres butikker, udadvendte funktioner såsom plejecentrets aktivitetstilbud og cafe samt liberalt erhverv og private boliger. Herudover placeres boliger eller plejecenter i op til 3. og 4. etager, samt en tilbagetrukket 5. etage på plejecentret. For at skabe plads til nybyggeriet nedrives ca. 5.500 m2, som indeholder bl.a. butikker og en del tomme lejemål.

Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal indpasse sig i Tingbjergs bebyggelsesmønster og arkitektur. Gaderne Midtfløjene, der i dag er lukkede for gennemkørende biltrafik, føres helt frem til Ruten for både biltrafik, cyklister og gående, hvilket er med til at åbne området.

Forslag til Lokalplan
Nye boliger: 15.500 kvm.
Erhverv: 1.000 kvm.
Plejecenter: 10.500 kvm.
Daginstitution: 2.000 kvm.

Ved Lille Torv er det indledende arbejde allerede gået i gang.
Foto: Kaj Bonne

1 kommentar om “Lokalplan på vej for Store Torv”

  1. jeanette luneborg siger:

    Hej
    Hvordan eller hvor skal man henvende sig for at blive skrevet op til nogle af de nye boliger / seniorboliger i tingbjerg ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top