Kommunale og regionale valg nærmer sig
Tirsdag den 21. november skal der være valg i landets 98 kommuner og 5 regioner.

Tirsdag den 21. november skal der være valg i landets 98 kommuner og 5 regioner. Valget skal afholdes hvert fjerde år og finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. De valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd tiltræder formelt den 1. januar.

I København hedder kommunalbestyrelsen Borgerrepræsentationen og består af 55 medlemmer. Borgerrepræsentationen har et økonomiudvalg samt seks faste udvalg, og formændene for de enkelte udvalg betegnes borgmestre og udgør sammen med overborgmesteren og 6 borgerrepræsentanter kommunens økonomiudvalg.

Faste udvalg i København:
Økonomiudvalget – overborgmester Frank Jensen (S)
Kultur- og Fritidsudvalget – borgmester Carl Christian Ebbesen (DF)
Børne- og Ungdomsudvalget – borgmester Pia Allerslev (V)
Sundheds- og Omsorgsudvalget – borgmester Ninna Thomsen (SF)
Socialudvalget – borgmester Jesper Christensen (S)
Teknik- og Miljøudvalget – borgmester Morten Kabell (Enh.)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – borgmester Anna Mee Allerslev (Rad.)
Valgret
Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Københavns Kommune har valgret til Borgerrepræsentationen og regionsrådet i Region Hovedstaden.
For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten betinget af 3 års forudgående fast bopæl i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top