Bydelsplanen godkendt og fejret
IMG_4654.jpg
Fra receptionen på Københavns Rådhus. Fra venstre Lis Søkvist, Finn Gunst, Kirsten Møller, socialborgmester Jesper Christensen og Hans S. Christensen, næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Foto: ef
Reception i Festsalen på Københavns Rådhus ved lancering af bydelsplaner for de næste fire år

Borgerrepræsentationen har nu godkendt de bydelsplaner, som Lokaludvalgene i de enkelte bydele gennem en længere periode har lagt store kræfter og meget tid i. Dette blev torsdag markeret på Københavns Rådhus med deltagelse af medlemmer af Lokaludvalgene, ansatte i Lokaludvalgenes sekretariater, politikere og særlige samarbejdspartnere.

Efter de indledende taler var der Bydelsplan Basar, hvor hvert Lokaludvalg havde sin egen stand, og hvor der var rig mulighed for mere uformelt at drøfte aktuelle emner og forslag på tværs af bydelene.

Lokaludvalgene som aktive medspillere
Overborgmester Frank Jensen bød velkommen og glædede sig over de vedtagne bydelsplaner, der er et udtryk for Lokaludvalgenes egne visioner og idéer til udviklingen i de enkelte bydele.

– Tak for den store indsats i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanerne. Lokaludvalgene har vist, at der er et kæmpe engagement, og at Lokaludvalgene har en særlig forståelse for de lokale forhold i den enkelte bydel, sagde Frank Jensen. – Lokaludvalgene skal fokusere på lokale sager og skal være aktive medspillere for både forvaltningen og politikere, tilføjede han, inden han begav sig rundt mellem standene.

En tilfreds næstformand
Næstformanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen, er en af arkitekterne bag bydelsplanen for Brønshøj-Husum.

– Jeg synes, at vores bydelsplan er kommet bredt omkring en række forhold i bydelen, som mange finder væsentlige. Planen er primært bygget op omkring en række konkrete visioner og ønsker under overskriften, at vores bydel skal være en levende, sammenhængende, grøn, sund og tryg bydel, siger Hans S. Christensen.

Som eksempel på konkrete ønsker nævner han anvendelse af Brønshøj Vandtårn, en opgradering af Husumparken med bl.a. nyt klubhus til Husum Boldklub, etablering af et bynaturcenter, genopretning af miljøet omkring Utterslev Mose, renovering af Bellahøj Friluftsscene, mere liv i Husum Bypark, byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken, seniorbofællesskaber samt et klubhus til cricketklubben i Tingbjerg.

– Vi er i den situation, at virkeligheden har overhalet bydelsplanen. Der er nemlig allerede med budgettet for 2018 sat penge af til en renovering af Bellahøj Friluftsscene og til et nyt klubhus til Husum Boldklub, så på nogen områder, går det den rigtige vej, slutter Hans S. Christensen.

På standen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg kunne man møde bl.a. (fra venstre) Mohammad Saleem Sheikh, Peter Rønn, Ditte Tøfting-Kristiansen fra sekretariatet og miljøudvalgets formand, Michael Hoff. Foto: ef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top