Bydelen skal have en klar grøn profil
Borgerpanel-03-17.jpg
Sekretariatsmedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Ditte Tøfting-Kristiansen, er tovholder og varetager det praktiske omkring Borgerpanelet. Foto: Kaj Bonne
Borgerpanelet i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om natur og miljø. Omkring 1.700 har svaret, og 9 ud af 10 finder det relevant, at der er en lokal grøn profil

Den seneste undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel havde fokus på brug af bydelens grønne områder, haver i bydelen, helhedsplanen for Utterslev Mose, planerne om et naturcenter (Naturbyen) ved EnergiCenter Voldparken samt anvendelse af brændeovne og evt. gener fra røg fra brændeovne.

– Siden etableringen af det elektroniske Brønshøj-Husum Borgerpanel i slutningen af 2016, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg nu for tredje gang sendt spørgsmål ud til de knapt 3.800 borgere, der har tilmeldt sig panelet, fortæller Ditte Tøfting-Kristiansen, der er sekretariatsmedarbejder i Lokaludvalget.

– Mens de første undersøgelser drejede sig om særlige indsatsområder i forbindelse med udarbejdelsen af den Bydelsplan for Brønshøj-Husum, der forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen i denne måned, fx om Bellahøj Friluftsscene, Brønshøj Vandtårn og byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken, skal den nye undersøgelse bl.a. danne baggrund for det fortsatte arbejde i Lokaludvalget og ikke mindst i Lokaludvalgets Miljøudvalg om at fastholde og udvikle bydelens grønne profil, siger Ditte Tøfting-Kristiansen.

De grønne områder
– Generelt er der stor enighed om, at det er vigtigt, at bydelen har en klar grøn profil. 92 % svarer, at de finder det relevant. På spørgsmål om anvendelse af bydelens natur- og parkområder svarer 85 %, at de benytter Utterslev Mose, primært til gåture og naturoplevelser og motion.

46 % angiver, at de bruger Vestvolden, og 41 % at de bruger Degnemosen, siger Ditte Tøfting-Kristiansen. – Svarene på spørgsmålene om Helhedsplanen for Utterslev Mose viser, at der er stor opbakning til planens intentioner om at fokusere på at der stoppes for udledning af spildevand, at der sker en oprensning af mosen samt at der sikres et mangfoldigt dyre- og planteliv omkring mosen, tilføjer hun.

Haver og brændeovne og naturcenter
Når det drejer sig om de private haver i bydelen, mener 83 % at det er vigtigt at haverne rummer et mangfoldigt dyreliv mens 90 % er enig i udsagnet om at det er vigtigt, at der ikke bruges gift i haverne.

På spørgsmål omkring brændeovne fremgår det af undersøgelsen, at 32 % har brændeovn samt at omkring halvdelen bruger brændeovnen hver dag eller flere gange om ugen i vinterhalvåret. 37 % svarer, at de ofte eller en gang i mellem føler sig generet af røg fra brændeovne.

– Vi har også spurgt, om det er en god idé med et bynaturcenter (Naturbyen) ved EnergiCenter Voldparken, og her er 64 % enige i udsagnet. Resultaterne vedrørende Naturbyen bliver et centralt element i det forprojekt som Lokaludvalget og partnere arbejder på at få politisk opbakning til at igangsætte i 2018.


• Borgerpanelet er åbent for alle der bor i Brønshøj-Husum og er fyldt 15.
• Borgerpanelet skal gøre det nemmere for Lokaludvalget at nå bredt ud i bydelen samt få mere viden og input til de områder, som Lokaludvalget arbejder med.
Tilmelding til Brønshøj-Husum Borgerpanel kan ske via hjemmesiden www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top