Vandkvaliteten i Utterslev Mose forbedres
Vestvolden-02-32-16.jpg
For omkring et år siden var der gang i fjernelse af planter m.m. i Fæstningskanalen, her ved Åkandevej. Nu skal der fjernes fourenet slam og sediment. Foto: Kaj Bonne
Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt et projekt, der skal forbedre vandkvaliteten i og omkring Utterslev Mose til gavn for både planter, dyr og borgerne

Utterslev Mose er det største ferskvandsområde i København. Området er til stor glæde for københavnerne, der både kan nyde dyrelivet, plukke vilde bær og finde ro i de grønne oaser. Men desværre forstyrres idyllen af en forringet vandkvalitet. I forbindelse med mange års overløb af kloakker har der ophobet sig forurenet spildvandsslam og sediment i mosen og kanalerne rundt om.

Det forurenede slam og sediment forhindrer, at der kan opnås god økologisk tilstand i Utterslev Mose, hvilket er til gene for både planter, dyr og mennesker. Derfor er Teknik- og Miljøforvaltningen nu klar med et projekt, der skal genoprette vandkvaliteten i og omkring mosen.

Fæstningskanalen som indsatsområde
Allerede ved budget 2016 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr. til at forbedre vandkvaliteten i blandt andet Utterslev Mose. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt Fæstningskanalen som indsatsområde, da den udgør den største kilde for tilstrømning af forurenet vand til Utterslev Mose.

Forvaltningen vurderer, at en rensning af Fæstningskanalen vil give en stor virkning i forhold til at sikre en god økologisk tilstand.

– Det er vigtigt med en målrettet indsats for at forbedre vandkvaliteten i Utterslev Mose. Området er et af de største sammenhængende naturområder i København, og det skal vi værne om. Når vi passer godt på vores bynatur, får vi også det bedste ud af den. Derfor er jeg glad for, at forvaltningen nu er klar med en konkret plan for Fæstningskanalen, siger Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

– Med en bedre økologisk balance vil Utterslev Mose blive mere indbydende, og plante- og dyreliv vil blive rigere. Det er dog stadig nødvendigt, at vi på sigt gør en indsats for at reducere udledningerne af spildevand til Utterslev Mose, så vandkvaliteten ikke forværres, tilføjer han.

Arbejdet starter til november
Teknik- og Miljøforvaltningen vil fjerne ca. 20.000 tons forurenet slam og sediment fra Fæstningskanalen. De forventer at sedimentfjernelsen vil føre til, at den naturlige miljøtilstand i Fæstningskanalen genskabes, hvilet vil betyde øget plantevækst og klarere vand. Dermed bliver de økologiske forhold forbedret og biodiversiteten fremmes.

Arbejdet med Fæstningskanalen forventes at begynde i november 2017 og afsluttet i april 2019. Projektet ligger i forlængelse af en samlet helhedsplan for Utterslev Mose, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. maj i år.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i august anmodet forvaltningen om at sætte en måler op ved overløbsbygværket U11 i Fæstningskanalen ved Bystævnet. Måleren skal skaffe data om, hvor meget spildevand der udledes og hvor ofte.

Kort
Kort over den nordvestlige del af København med Utterslev Mose og den del af Fæstningskanalen, der skal renses. Kort: Kbhvn´s Komm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top