Frivillige på naturpleje
Kirkemosen-05-36-17.jpg
Fuld gang i slåningen med le og indsamling af høstet materiale. Foto: Kaj Bonne
En aktiv eftermiddag med le og naturoplevelser i Kirkemosen

Alle var velkomne til at svinge leen torsdag i sidste uge og dermed bidrage til at der bliver plads til en mere varieret vegetation omkring den fredede Kirkemose, der ligger mellem Pilesvinget og Hareskovvejen. Der var samtidig mulighed for at få en snak med de engagerede frivillige og høre om den spændende natur i den 4 hektar store mose, der ligger lidt gemt i bydelen.

Kirkemosen blev overtaget af Københavns Kommune i 1933 og endelig fredet i 2000 sammen med den nærliggende Utterslev Mose.

Fra 1991 har Københavns Kommune som et led i den løbende naturforvaltning næsten årligt udført en biologisk overvågning af mosens natur med hovedvægt på den del af fuglelivet, der er tilknyttet mosens vådområde.

Gruppen af aktive holder endnu et arrangement i år – lørdag den 16. september, kl. 10-15. Alle er velkomne til at møde op. Flere oplysninger kan findes i facebook-gruppen:
Mere liv på din egen grønne plet

Kirkemosens vand er meget klart og skønnes at være relativt rent, og om foråret breder både hvide og gule åkander sig på vandet. Søen får sit vand fra bl.a. nedbør og drænrør og afvander via en kanal til Utterslev Mose.

– Det er tredje gang i år, at vi er ude i Kirkemosen for at tage plantemasse ud og dermed fjerne næringsstoffer og give plads til flere arter og mere variation i vegetationen, fortæller Rikke Milbak, som er en af de bærende kræfter i det frivillige arbejde omkring moserne, der har sit udspring i ”Utterslev Mose Naturplejelaug” og projektet ”Mere liv i Utterslev Mose”.

Hun fortæller, at visse plantearter har spredt sig fra de omkringliggende haver og nu dominerer med store bestande omkring Kirkemosen. – Det drejer sig bl.a. om den nordamerikanske virginsk asters, gyldenris og rød karnel, som vi høster i øjeblikket, siger Rikke Milbak og tilføjer, at hun håber på, at der på sigt kan oprettes en interessegruppe omkring Kirkemosen.

Rikke Milbak med et bundt høstet virginsk asters – en såkaldt invasiv art. Foto: Kaj Bonne

Frivillig Anders Adams ved traileren, som kommunen låner ud til tilsvarende aktiviteter. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top