Der skal placeres et ansvar nu
Tingbjergmøde-03-39-17.jpg
Kaare Dybvad (S)har sammen med Ida Auken rejst sagen om kommunens tilsynpligt i Folketinget Med i panelet på aftens møde var også beboernes advokat Morten Hertz, Jakob Hougaard (S) i BR, den opstillede til BR for socialdemokraterne Louise Coulthard, Mette Annelie Rasmussen (R) og Jarl Feyling. Foto: Kaj Bonne
I sidste uge blev der afholdt et politisk møde på Energicenter Voldparken. Temaet var hvor man kunne placere ansvaret for den kulsejlede renoveringen af fsb´s lejligheder i Tingbjerg.

Flere af beboere gave udtryk for, at aftenens arrangement mere var tænkt som valgflæsk end noget andet. Hvorfor er politikerne pludselig interesserede i at gøre noget for os her før valget til Borgerrepræsentationen den 21. november? Hvorfor har de ikke hjulpet før?

Men ikke desto mindre var socialdemokraterne mødt talstærkt op med folketingspolitiker og boligordfører Kaare Dybvad, medlem af BR og teknik og miljøudvalget Jakob Hougaard og den opstillede kandidat til BR, arrangør Louise Coulthard og ordstyrer Jarl Feyling. På sidelinjen sad også beboernes advokat Morten Hertz og Mette Annelie Rasmussen fra de radikale, der sammen med den detroniserede Finn Rudaizky fra DF har været frontløbere med hensyn til at hjælpe beboerne i deres kamp for at blive hørt af politikerne.

Til aftenens debat var Finn Rudaizky dog ikke inviteret op i panelet, men havde fundet plads blandt tilhørerne. Han var i stedet inviteret af Anja Brinch, der er talsmand for beboerne.

For beboerne er det vigtigt, at der nu bliver placeret et ansvar for det, de har været udsat for og for at de kan se fremad og ikke mindst at de får tillid til systemet.

-Fsb var inviteret, men som de har gjort hele vejen, blev de væk. Fsb kører videre med den dårlige håndtering af renoveringen, og det er fordi, de ikke har fået ordentlig kritik fra politikerne. Hvad har I egentlig tænkt jer at gøre – for fsb opfører sig omend værre end før, sagde Anja Brinch.

Den voldsomste sag
Flere af de fremmødte beboere er blevet syge under renoveringen og den dårlige håndtering af skimmelsvamp. Også asbest har været taget ned uden beboernes viden.

– Der har været overgreb. Der har været trusler fra håndværkere. Der har været tyverier i lejlighederne og folk er blevet syge både fysisk og psykisk. Vi er nødt til at placere et ansvar først for at kunne komme videre sagde Line, der bor i en af de omtalte lejligheder.

Kaare Dybvad der sammen med Ida Auken har rejst spørgsmålet i Folketinget om hvorvidt kommunen har sviget deres tilsynspligt mener da også, at det er den vold-
somste sag, han som boligordfører har oplevet.

-Jeg er personlig indigneret over det, der er foregået. Også fordi at vi stoler på at boligselskaberne gør tingene ordentligt og at man ikke lader folk bor i asbeststøv og lignende og vi skal sikre, at de ting ikke sker igen, sagde Kaare Dybvad og tilføjede at han sammen med Ida Auken var kommet med tre forslag til minister Ole Birk Olesen, som skulle kunne forhindre lignende sager.

-Vi kom med forslag for at sikre, det ikke sker igen i forhold til genhusning, rådgivning og varsling, men ministerens embedsmænd har ikke umiddelbart tænkt sig at tage sagen videre. Men vi har ikke tænkt os at give op, og vil have skærpet det forhold der er mellem forvaltningen og fsb. Det som jeg også spurgte til, da jeg var i ministeriet var, hvilke muligheder ministeren havde, hvis man mente, at en kommune ikke varetog det ansvar de havde.

Til det blev der svaret, at det faktisk aldrig var sket før. Så normalvis er det kommunerne, der selv klarer det, og derfor er det også desto mere skuffende at man fra Miljø og Teknik ikke har gjort noget, tilføjede Kaare Dybvad.

Også Jakob Hougaard medlem af Teknik og Miljøudvalget har fulgt sagen i Brønshøj-Husum Avis og set den mediedækning sagen har fået.

-Hvad kan vi lære af det her. Jeg repræsenterer billige og sunde boliger, så derfor er det jo ikke godt, at folk er blevet syge. Kunne vi have handlet tidligere og hurtigere. Det kunne vi måske have gjort, siger Jakob Hougaard, der mener at hans parti har udtalt kritik af fsb.

Mette Annelie Rasmussen, der har fulgt sagen på nærmeste hold og har besøgt beboerne i Tingbjerg ved flere lejligheder, er af en anden mening.

-Man har sviget big time i det her. Københavns Kommune kunne godt have gjort noget før, og nu prøver socialdemokraterne og forvaltningen at tage afstand til det, der er sket. Vi ville gerne have, at Frank Jensen skulle sige undskyld. Det havde forvaltningen ikke lyst til. Der var ikke noget, de kunne gøre noget ved det tilsyn. Måske har han haft ret juridisk, men der er også et moralsk ansvar, som man ikke vil kigge på.

Der er mange almene boliger der skal renoveres over de næste fem-seks år, sagde Mette Annelie Rasmussen, der var enig med Kaare Dybvad i, at der er noget galt i det forhold, der er, mellem forvaltningen og fsb.

Også Finn Rudaizky tilføjer hvor lille en forståelse der har været for sagen i BR.

-De to socialdemokratiske borgmestre udvandrede hver gang Tingbjergs skandaløse renoveringer var til debat i BR. Og de undlod også at svare på klager fra beboerne. De har vægtet samarbejde med fsb højere end hensynet til Tingbjergs sygdomsramte beboere.

Nu er der valg og så kommer Socialdemokraterne på banen i Tingbjerg med tom undskyldning og gyldne løfter. Beboerne har fået en urimelig behandling af kommune og politikere, sagde Finn Rudaizky.

Forvaltningen et ekko af fsb
Anja Brinch fik i foråret tiltræde for Miljø-og Teknikudvalget i ti minutter og her kunne hun dokumentere, at forvaltningen havde behandlet beboeren dårligt. Fsb og forvaltningen gav nemlig samme svar på de klager, som blev sendt.

– Forvaltningen er et ekko af fsb. Normalt er der to parter i en sag, men vi er ikke blevet hørt. Der må være en nødbremse i kommunen. Hvem skal vi henvende os til, for vi er bare kastebolde rundt i systemet? Alle de børn, der er blevet syge og unge der ikke har kunnet passe deres skole fordi de er medtaget af den ene eller anden grund. Jeg skal tages alvorlig, når jeg taler på så mange folks vegne og I skal komme ud og kigge. Folk har brudt sammen på fortovet og man har ikke anerkendt, at folk har været syge, sagde Anja Birch, der nu vil holde politikerne op på, at der langt om længe bliver sat ind.

Kaare Dybvad sagde afslutningsvis, at han ville gøre alt for at gå videre med sagen.
-Det er blevet et klassespørgsmål. Den slags troede jeg, vi var kommet af med her i landet.

Beboerne i Tingbjerg foreslår følgende
– Ved beviselige lovbrud skal forvaltningen reagere prompte.
– Tilsynet skal skærpes og udvides – ikke kun på sundhedsområdet. Folk skal ikke bo så uanstændigt og uhygiejnisk. Man skal i det hele taget passe bedre på borgerne.
– Kommunen skal kunne trække i en nødbremse.
– Kommunen skal i højere grad inddrages i de forskellige processer og faser – de SKAL vide, hvad pengene bruges til
– Ved alle renoveringer skal der være en pulje til akut opståede situationer
– Der skal uvildig rådgivning – måske et ”panel” af juridiske og byggefaglige sagkyndige. som ikke betalt af boligselskabet
– Ansvaret for den enkelte renovering skal placeres inden igangsættelse – hos boligselskab og kommune.
– Der skal gøres op med ”fælles ansvar” (Fælles ansvar = intet ansvar)
– Krav om socialt røntgenbillede – og man handler derefter (genhusning, håndtering af sårbare m.m.)
– Lovgivning på skimmelområdet, på linie med asbest
– Gennemsigtighed i alle agter
– Højere og flere krav til håndtering, implementering og gennemførelse af renoveringer i samtlige faser.
– Større beboerinddragelse
– Konsekvens ved lovbrud. Og byggeri/renovering skal kunne stoppes.
– Der skal gøres op med almenboligsektorens lukkede økonomiske kredsløb. Der skal være en ventil – både med hensyn til klager, inddragelse af andre instanser, men ikke mindst, så det ikke er beboerne selv, der ender med at betale for fatale fadæser.
– Dagbøder, som kommer beboerne til gavn

Anja Brinch har kæmpet hårdt for at blive hørt. Den politiker som har været bag beboerne fra start er Finn Rudaizky, der har forsøgt at få Kommunen til at tage ansvar. Foto: Kaj Bonne

3 kommentarer om “Der skal placeres et ansvar nu”

 1. Lone Munk siger:

  Hvor langt er retssagerne kommet?
  Hvad ytrede advokat Hertz?

  Hop ikke på valgflæsk. I må have en god erstatning for denne uhyrlige håndtering af jeres renovering.

 2. Anja Brinch siger:

  Hej Lone,

  vi er næsten klar, mangler blot at få en sidste detalje på plads, men stævningen er lige om hjørnet.
  Alle er klar over, at kommunen – både forvaltning og udvalg – ikke har passet på borgerne, men alle var enige om, at det klart er fsb, der har ansvaret for, at det er gået så skidt.

  Vi ved godt, at der snart er valg, men flere i panelet er ikke desto mindre oprigtige i deres engagement og bekymring, og jeg er glad for, at vi er nået så langt.

  Jeg havde håbet på, at du kom til mødet 🙂

  Anja

 3. Finn Rudaizky siger:

  Debatten om Tingbjergs skandaløse renoveringer fortsætter fredag den 20. oktober klokken.13.00-14.30, hvor jeg inviterer til møde i Pilegården, Brønshøjvej 17.

  Her vil jeg fremlægge de konkrete forslag, som jeg og Dansk Folkeparti, vil fremsætte på Rådhuset i relation til fremtidige renoveringer.

  Jeg vægter hensynet til beboernes sundhed og helbredstilstand højere end et venskab mellem visse politikere på rådhuset og fsb.

  I mødet vil jeg også sætte fokus på terror og vold i København samt vigtige emner forud for
  Valget den 21. november, hvor Enhedslisten forventes at få endnu mere magt på rådhuset.

  Enhedslistens magt og politik i København, skyldes udelukkende, at Socialdemokraterne gør nøjagtig som Enhedslisten forlanger.

  Det er prisen for et kommende genvalg af Frank Jensen (S) som Overborgmester.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top