Budgetaftale i København
Husum-Boldklub-03-45-16.jpg
Husum Boldklubs nuværende klubhus Foto: Kaj Bonne
I Brønshøj-Husum betyder det blandt andet renovering af Bellahøj Friluftsscene, nyt klubhus til Husum Boldklub og åbning af Brønshøj Vandtårn.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået forlig om budgettet for Københavns Kommune for næste år. I modsætning til sidste år, hvor alle partier på Rådhuset var med i budgetaftalen for indeværende år, faldt de mere borgerlige partier fra i forhandlingsforløbet.

Budgetaftalen lægger op til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste børn og bedre kunne udfordre både stærke og svage elever samt en helhedsrenovering af byens sidste nedslidte skoler.

Der er også sat penge af til en fortsat modernisering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap samt til cykelstier og sportsanlæg til en hastigt voksende befolkning. Der er også midler til en øget indsats for at støtte psykisk sårbare og udsatte børn og voksne til at komme i uddannelse og job.

Det er også aftalt, at København skal være endnu mere grøn og ren. Der er sat penge af til bl.a. øget rengøring af byen og grønnere busser og havnebusser samt klimasikring.

Bellahøj Friluftsscene
Ønsket om renovering af Bellahøj Friluftsscene er snart mange år gammelt og er også gentagne gang fremført af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. – Jeg er meget glad for, at vi har kunnet afsætte 6 mio. kr. i samlet anlæg over de næste to år til at gennemføre en række fysiske forbedringer af trapper, siddepladser og scenegulvet samt etablere mulighed for overdækning af scenen og opbevaring af udstyr, siger socialborgmester Jesper Christensen. Udover midler til renoveringen er der afsat penge til de kommende driftsudgifter omkring friluftsscenen.

6,5 mio. kr. til nyt klubhus i Husum
Husum Boldklubs nuværende klubhus er bygget af træ og ligger i Husumparken ud mod Nordrupvej. Den ældste del af klubhuset er fra 1930-erne, og huset har været ombygget i flere omgange. Husum Boldklub har gennem flere år arbejdet for at få et tidsvarende klubhus, der også kan rumme faciliteter og aktiviteter for nærområdets institutioner og klubber m.m.

Det skønnes, at et nyt klubhus vil koste omkring 11 mio. kr., og sidste år fik projektet tildelt 4 mio. kr. fra Klubhuspuljen. Med budgettet for 2018 tilføres der yderligere 6,5 mio. kr.

Åbning af Brønshøj Vandtårn
I budgettet for i år blev der afsat midler til en åbning af Brønshøj Vandtårn for at dette i større udstrækning kunne anvendes til kulturelle aktiviteter.

Det viste sig dog, at det afsatte beløb ikke kunne dække de nødvendige udgifter. For at myndighederne skal kunne godkende anvendelsen af vandtårnet, skal der yderligere anvendes 0,9 mio. kr., og dette beløb er også blevet afsat i budgettet for 2018.

Ingen penge til Naturbyen
Det er lidt overraskende, at politikerne ikke har kunnet finde de beskedne midler til at få udarbejdet et forprojekt for Naturbyen, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har arbejdet med gennem en årrække.

Visionen er, at Naturbyen skal være en naturskole for børn og voksne og placeres ved EnergiCenter Voldparken. Naturbyen foreslås at være centrum for aktiviteter og læring, hvor temaet er de ferske vande og deres omgivelser. Prisen for forprojektet er 1,5 mio. kr.

Tilfredse forligsparter
Ikke uventet er de politiske ledere fra budgetpartnerne glade for den indgåede aftale.

– København er kendt i hele verden for at være en grøn storby med høj livskvalitet, siger overborgmester Frank Jensen. – Det varemærke skal gå igen i alle byens kvarterer, og det kræver nye investeringer som her i Brønshøj. Bydelens kulturelle tilbud vil få et markant løft, når Brønshøj Vandtårn nu kommer til at huse kulturelle aktiviteter og arrangementer, og vi får totalrenoveret den flotte Bellahøj Friluftscene i Degnemosen, så den kan stå på Open Air arrangementer i sommermånederne.

– Samtidig sætter vi gang i en plan for Bystævneparken op mod det naturskønne Vestvolden, som skal udvikles til et nyt attraktivt boligområde med den rette balance i private og almene boliger, plejehjem og ny skole og daginstitutioner, siger overborgmesteren.

– På idrætssiden oplever vi flere og flere – særligt piger – der vil spille fodbold, og vi har en pligt til at følge med. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et helt nyt klubhus til Husum Boldklub, det er der brug for, slutter Frank Jensen.
Enhedslistens spidskandidat Ninna Hedeager Olsen siger i en kommentar bl.a.

– Vi tager med den indgåede budgetaftale nogle vigtige skridt til at modvirke uligheden. Vi er glade for at sikre bedre forhold for syge, arbejdsløse og de mest udsatte københavnere. Vi prioriterer de bløde trafikanter og den grønne udvikling. Vi har fået et stort skoleløft, flere fritidspædagoger og rullet forringelserne på sommerferielukning tilbage.

– Dansk Folkeparti er med aftalen med til at sikre det gode, trygge og aktive hverdagsliv for københavnerne – også i fremtiden. Det er en ansvarlig aftale med klare DF-aftryk. Runderende tryghedsvagter, flere boliger til yngre demente og gratis adgang for pensionister til kommunens museer er vi eksempelvis meget tilfredse med. Så ja, det er en rigtig god dag for københavnerne, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Vandtårnet. Foto: Kaj Bonne

Bellahøj friluftsscene. Foto: DB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top