Nyt samarbejde skal få flere til at trække i træningstøjet
Københavns Kommune og to store idrætsorganisationer har indgået et samarbejde, der skal styrke det københavnske foreningsliv og give flere københavnere lyst og mulighed for at dyrke idræt

For første gang nogensinde indgår Københavns Kommune, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København strategiske partnerskabsaftaler i fire lokalområder. Nordvest, Brønshøj-Husum og Tingbjerg er nogle af de udvalgte områder.
Partnerskaberne skal understøtte det københavnske foreningsliv og ruste foreningerne til de udfordringer og fordele, der er i en storby som København.

Ambitionen er, at endnu flere københavnere, især børn og unge, bliver fysisk idrætsaktive og får mulighed for at deltage i inkluderende og åbne foreningsfællesskaber. Derudover sigter aftalen mod at give udsatte grupper en fod inden for i idrætslivet.
Københavns kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) glæder sig over det nye samarbejde, som træder i kraft 1. august i år og løber de næste to år.

– Vi kan mere, når vi løfter i flok. Derfor er kommunen gået sammen med to idrætsorganisationer om at gøre det københavnske foreningsliv endnu stærkere, så endnu flere københavnere får mulighed for at dyrke idræt og finder vej ind i foreningslivet, siger han og fortsætter: ”Det er også samtidig en oplagt anledning til, at vi tænker idræts- og foreningslivet ind i flere centrale sammenhænge på tværs af de politiske områder.”

Konkrete aktiviteter
Parterne ønsker i fællesskab at iværksætte en række nye konkrete idrætsaktiviteter hen over de kommende to år samt at være hinandens sparringspartnere på nye tiltag.

Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, udtaler:
– Vi er ekstremt spændte på det nye samarbejde mellem parterne. Det er første gang, der arbejdes med en fælles vision på idrætsområdet i København mellem idrætsorganisationerne foreningerne og kommunen på bydelsniveau. Vi er sikre på, at vi kan nå meget længere sammen ved at spille hinanden gode. Det er en oplagt mulighed for at tænke nyt, visionært og tværpolitisk på idrættens område.”

Fire bydelsaftaler
DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København har netop underskrevet fire lokale partnerskabsaftaler med områdecheferne i Amager Kultur, Kultur og Fritid Nord, Kultur Østerbro og Kultur Syd, som hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I den lokale aftale mellem de to idrætsorganisationer og Kultur og Fritid Nord – som dækker Nordvest, Brønshøj-Husum og Tingbjerg – er der en lang række konkrete indsatser, blandt andet motionsfodbold for nye målgrupper og etablering af én til flere skoleidrætsforeninger i tilknytning til en række af lokalområdets folkeskoler.

Henrik Ravnild, formand for Idrætsforum København, udtaler:
– Foreningslivet får en afgørende rolle i de fire bydelsaftaler, for der er deres medlemmer og deres frivillige, som skal medvirke til at realisere visionerne. Samtidig er det også første gange, at kommunen har reel mulighed for at tænke på tværs af alle fagområder til glæde for københavnerne.

Vi ser også frem til, at politikerne griber denne mulighed allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne ved at afsætte tværgående midler til samarbejdet i de fire bydelsaftaler.”

– Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2016 at indgå en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København.
– I juni 2017 underskrev de to idrætsorganisationer lokale partnerskabsaftaler med henholdsvis Kultur Syd, Amager Kultur, Kultur og Fritid Nord og Kultur Østerbro under Kultur- og Fritidsforvaltningen.
– Samarbejdsaftalerne løber i to år fra 1. august 2017 til 31. juli 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top