FSB og kommunen i tvivlsomt samarbejde
Snart går nye renoveringer i gang i Tingbjerg. Men, som det ser ud nu, så er der ikke umiddelbart taget ved lære af de næsten overståede skandale renoveringer.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti. Kandidat til BR og Region Hovedstaden

Snart går nye renoveringer i gang i Tingbjerg. Men, som det ser ud nu, så er der ikke umiddelbart taget ved lære af de næsten overståede skandale renoveringer.

Kommunen svigtede sin tilsynspligt og svigtede dermed mange beboere, som blev syge af de farlige renoveringer. På samme måde svigtede FSB totalt sin opgave og ansvar. Københavns politiske røde flertal valgte at samarbejde med FSB for at slippe for et fælles ansvar. Det er helt uacceptabelt. Jeg vil opfordre alle borgere i Tingbjerg, som har været ude for en så urimelig behandling, at de hjælper beboerne i de boliger, som nu skal renoveres.

Efter min og Dansk Folkepartis opfattelse, er der desværre behov for at sagen tages op i Borgerrepræsentationen endnu engang.
Ikke mindst for at få kastet lys over, hvorfor såvel FSB som kommune hænger så ”meget sammen”.

5 kommentarer om “FSB og kommunen i tvivlsomt samarbejde”

 1. Anja Brinch siger:

  Jeg vil gerne samle op på Finn Rudaizkys opfordring: Er der nogle, der føler, de har brug for en snak – evt. før afstemningen om renoveringen af fsb’s afd. 50 i Tingbjerg – og høre lidt om, hvordan det har været, at ikke bare bo under/med renovering, men også om, hvordan fsb/kommune forholder, når der opstår problemer.

  For det er vigtigt at vide, at når man ingen steder har at søge hjælp og beskyttelse, så opstår der lovløse tilstande og man har som beboer lige pludselig ingen rettigheder. Det er vigtigt at vide, at boligselskab og kommune er så tætte, at DINE interesser kommer i sidste række.

  Har beboere i andre afdelinger behov for råd og lidt større indsigt, så gælder tilbudet også dem.

  Man skal være velkommen til at maile mig på brinch@live.dk

  Anja Brinch
  Beboer i fsb’s afd. 43

 2. Lone Munk siger:

  Utroligt, at hjulene blot vedbliver med at snurre. Hvilke fordele og for hvem?

 3. Bjarne Larsson siger:

  Beboerne fortjener fakta – ikke valgkamp

  Det er ikke rigtigt, når Finn Rudaizky påstår, at fsb ikke har lært af erfaringerne med renoveringen i Tingbjerg. Da det viste sig, at renoveringen var mere indgribende for beboerne, end det var muligt at forudse, blev beboerne genhuset. Denne genhusning har derfor stået på siden efteråret 2016. Det er med andre ord forkert at påstå, at fsb ikke tog erfaringerne alvorligt og handlede på dem.

  Med hensyn til kommende renoveringer i den anden del af Tingbjerg, så er renoveringen langt fra besluttet endnu. Beboerne har udelukkende besluttet, at der skal sættes nogle forarbejder i gang, der skal belyse omfanget og behovet for renoveringer. Det foregår lige nu. Om renoveringen skal sættes i gang er op til beboerne, der skal beslutte renoveringen i fællesskab på et afdelingsmøde. Sådan er det i almene boliger, hvor vi har beboerdemokrati. Beslutningen ligger et stykke ud i fremtiden. Når den tid kommer, håber fsb, at beboerne vil engagere sig og tage del i beslutningerne. fsb vil i hvert fald gøre sit for at beslutningerne tages på et oplyst grundlag.

  Bjarne Larsson, administrerende direktør i fsb

 4. Anja Brinch siger:

  Jeg er klar over, at fsb og beboerne ser tingene fra meget forskellige synspunkter – om ikke andet, så fordi vi bor midt i rodet, mens fsb (og dermed fsb’s administrerende direktør) bor på Rådhuspladsen. Dette er dog ingen undskyldning for at være så fri at påstå, at man har lært af erfaringerne.

  Hele balladen er jo, som bekendt, begyndt med skandalen i den første fase af renoveringen i afd. 43 i Tingbjerg. Første fase bestod af blok 1-4, hvor man begyndte i blok 1 og 3 i januar 2016. Vi er nu ved at træde ind i september 2017 – og man er endnu ikke færdige i de fire blokke.

  Man har renoveret flere blokke efter blok 4, og i disse blokke er arbejdet skredet bedre frem og i langt højere tempo. Hvilket er skønt. Ikke mindst fordi, der ingen bor, da dét, vi i blok 1-4 kæmpede for, blev gennemført. Nemlig at alle genhuses. (Det skal dog siges, at beboere i boligerne eller ej, så hører vi regelmæssigt, at tingene stadig kører dårligt.)

  Men tilbage til at vi endnu ikke er færdige:
  Hvad har man lært? Det er i hvert fald ikke at få styr på varslinger, at få færdiggjort arbejdet, at vi ikke skal efterlades med at skulle foretage istandsættelse og efterreparationer for egen regning – ligesom man heller ikke har lært at lytte på beboerene i blok 1-4. Om muligt er kommunikationen endnu værre – man svarer slet ikke på henvendelser og ting, der mangler at blive gjort, bliver ikke ordnet.

  Sådan kører det, som det har gjort i mere end 1½ år. Vi bor stadig med byggerod, ledninger, der ikke fjernes, halvfærdigt arbejde og arealer, der ligner noget, der er løgn.

  Kommer der færre henvendelser til fsb omkring det, her foregår. Ja, det gør der helt sikkert. Men det er ikke fordi vi har resigneret – tvært imod. Vi gider bare ikke spilde vores tid. Det nytter ikke at ønske, her bliver dejligt (ønske det af fsb – så vi gør det selv). Det nytter ikke at klage – og det nytter heller ikke at henvende sig på kommunen. Vi har mere end tydeligt set og oplevet, at hverken fsb eller kommune passer på beboerne, men derimod på hinanden. Og da nu fsb har taget kommunens totalt uforståelige beslutning om ikke at stille kritik som blåstempling af deres dårlige behandling af beboerne, så trækker vi vejret dybt.

  For vi ved, hvad der kommer. Og vi glæder os. Ikke til kampen, for vi havde ved den søde grød hellere været foruden – vi glæder os til at det hele bliver lagt ud til offentlig skue. Dokumenter, mails, klager, fotos, lydfiler og film. I retten får vi langt mere end 10 minutters taletid og vi har så sandelig tænkt os at benytte hvert minut til fulde.

  Så hvad har fsb lært? At kommunen beskytter dem.
  Man kan dermed lade tingene trække uendeligt langt ud, ignorere beboerne og så ellers lade beboerne betale efterregningen – via direkte udgifter til arbejde i boligen OG via huslejen.
  Man har også lært, at det er helt ok at forringe boligerne og ødelægge de fine, indre arkitektoniske detaljer. Ingen reagerer. Det er også ok IKKE at fremtidssikre bygningerne – så længe det ser ud som om, det er gjort.
  Man har også lært, at man kan asbestsanere uden at informere beboerne gøre livet svært for de, der lever med det nye ventilationsanlæg. For det har ingen konsekvenser. Beboerne må da bare vænne sig til alle mulige fysiske gener.

  Finn har absolut ret. Og jeg håber VIRKELIG …for alle, men særligt alle borgere i almenboliger…at tingene bliver undersøgt grundigt. Og at der bliver ryddet op – både forvaltning og fsb.
  Jeg tror, de ansatte i fsb (også Bjarne) har glemt, at vores husleje betaler deres løn. I arbejder for alle beboerne – også os i blok 1-4 i afd. 43 i Tingbjerg. Uanset hvor meget vi konfronterer jer med dårlige behandling af os og jeres højst kritisable måde at klare tingene på.

 5. Finn Rudaizky siger:

  Jeg stiller mig gerne til rådighed, hvis beboere ønsker det. Jeg får røde knopper ved at læse kommentaren fra FSB. Uværdigt.
  Venlig hilsen
  Finn Rudaizky
  F.Rudaizky@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top