Folkeskole eller privatskole?
Bellahøj-Skole-01-44-16.jpg
Fra en idrætsdag på Bellahøj Skole for børn fra de omkringliggende børnehaver. Det handler også om, at skolen profilerer sig i lokalområdet. Siden 2010 er der sket en stigning i andelen af forældre, der benytter muligheden for at vælge en anden skole end distriktsskolen til deres børn. Foto: Kaj Bonne
Det har mindre betydning for forældrene

Forældre har de samme ønsker til deres børns skolegang. Skoletypen i sig selv er for mange mindre vigtig, viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for Undervisningsministeriet.

Der er generelt små forskelle på, hvad forældre til børn i de forskellige skoletyper lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres barn. Sådan lyder en af konklusionerne i undersøgelsen, der blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011. Langt det vigtigste for forældrene er, at fagligheden er i højsædet, at eleverne generelt trives på skolen, og at der er gode relationer mellem forældre, børn og lærere.

Kerneopgaven er det vigtigste
– Det er positivt, at forældrene stiller krav til deres børns skole, og at dygtige lærere og pædagoger, faglig og social udvikling samt trivsel betyder noget for, hvilken skole de vælger til deres børn. Undersøgelsen viser, at det netop er skolens kerneopgave, der er vigtig for valget af skole.

Undersøgelsen kan give skolerne et klart billede af, hvad der er vigtigt at lægge vægt på, hvis de ønsker at være en attraktiv skole. Heldigvis gør både mange folkeskoler og frie grundskoler det rigtigt godt i dag, siger undervisningsminister Merete Riisager.

En fjerdedel af de elever, som spørgeskemaet omfatter, har skiftet skole i løbet af deres skolegang. – Forældre i dag finder ofte en ny skole til barnet, hvis de er utilfredse, men skoleformen er ikke afgørende. Det afgørende er trivsel, faglighed og samarbejdet med skolen.

Derfor skal kommunerne i højere grad tage udgangspunkt i forældrenes ønsker, hvis vi skal undgå, at flere elever flytter fra folkeskolen til en privat- eller friskole, siger formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Dette betyder mest for forældrenes skolevalg:
• At eleverne trives godt på skolen
• At skolen har dygtige lærere
• At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling
• At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling
• At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top