En grøn perle i bydelen
Kagsmosen-14-34-17.jpg

Også skarven, også kaldt ålekragen, har fundet behag i Kagsmosen.

Lidt gemt og lidt eventyrligt tilbyder Kagsmosen en fantastisk naturoplevelse. Kagsmosen har et areal på 150.000 kvadratmeter (15 ha) og er et vådområde, der ligger lige nord for Vestvolden i det yderste af Husum og var en del af de store befæstningsanlæg fra slutningen af 1800-tallet der blev bygget til forsvaret af København. Mosen har også tidligere været brugt til tørvegravning.

Lidt gemt og lidt eventyrligt tilbyder Kagsmosen en fantastisk naturoplevelse. Kagsmosen har et areal på 150.000 kvadratmeter (15 ha) og er et vådområde, der ligger lige nord for Vestvolden i det yderste af Husum og var en del af de store befæstningsanlæg fra slutningen af 1800-tallet der blev bygget til forsvaret af København. Mosen har også tidligere været brugt til tørvegravning.

I dag ligger Kagsmosen mellem motorvej, S-tog og bebyggelse, men ses bort fra trafikstøjen er området et naturskønt sted, som har bevaret sit præg af mose med flere søer, åløb, kanaler, rørsump og skovagtig bevoksning – samt grønne plæner.

Brønshøj-Husum Avis tog i sidste uge turen rundt om mosen med Jens Christian Elle, der er miljømedarbejder i Lokaludvalgets sekretariat.

Naturlig plantevækst
– Både dyr og planter ser ud til at trives i og omkring Kagsmosen. Generelt er det kun stierne og græsområderne der passes, så naturpræget er bevaret, fordi det meste får lov til at passe sig selv, fortæller Jens Christian Elle.

– Desværre er der store områder, hvor invasive arter som fx japansk pileurt breder sig, og hvor snerlen er meget dominerende og kvæler den oprindelige mangeartede bevoksning. Bortset fra græsplænerne og små lunde med ege- og birketræer er den øvrige bevoksning faktisk den naturlige plantevækst, hvor mennesker ikke har blandet sig, fortæller Jens Christian Elle.

Han fortæller også, at en del asketræer er ved at gå ud på grund af en svampesygdom. – Jeg håber man lader de visne træer stå, hvor der ikke er risiko for de, der færdes ved mosen. Visne træer kan være til stor gavn for bl.a. insekter, siger han.
I det mere sumpede område trives træer som el og birk, ellers dominerer store ege- og piletræer. Over 430 plantearter er registreret i mosen.

Et fristed for fuglene
Man kan komme helt tæt på mosen ænder, der bl.a. omfatter gråand, troldand, taffeland og blishøne. Endvidere er der gæs og svaner samt omkring 200 fuglearter, lige fra nattergalen til fiskehejren og musvågen. Kagsmosen er også kendt for at huse den sjældne og smukke isfugl, der er relativ fåtallig i Danmark. Også skarven har fundet vej til Kagsmosen.

– Også flagermusen holder til i mosen, hvor der er registreret seks forskellige arter. Endvidere er mosen kendt for at huse mange insekter, der lever i nærheden af vand og udgør en væsentlig del af menuen for de mange fugle, fortæller Jens Christian Elle.

Del af Københavns forsvar
Mosen indgik i Københavns fæstningsanlæg, således at mosen i tilfælde af angreb på København kunne oversvømmes. Det skulle ske ved at lede vand fra Furesøen via Lyngby Sø dels mod øst ud til Klampenborg, dels mod syd gennem Gentofte Sø via Søborg Kanal til Utterslev Mose og Kagsmosen.

En fæstningskanal fra Furesøen til Lyngby Sø blev udgravet, så vandet kunne løbe hurtigere end i den gamle Mølleå. Vestvolden mistede sin betydning fra 1920 og i 1939 begyndte man at gøre Kagsmosen mere publikumsvenlig og anlagde stier.

Fotos: Kaj Bonne


Kagsmosen blev fredet i 1977 og blev senere en del af den samlede fredning af hele Vestvolden. Kagsmosen skal bevare sit præg af natur til gavn for dyr og planter og i visse områder foretages der skånsom naturpleje, mens der er andre områder, der skal være mere åben for publikum og derfor have et parkagtigt præg.

En tur rundt om mosen er på omkring en kilometer og anvendes også af motionsløbere og hundeluftere. Ellers møder man ikke så mange.

Vandkvaliteten er generelt bedre end i tilsvarende vådanlæg, og sigtbarheden i søen er tilfredsstillende. En oase også for ænder.

Ikke en del af en tropisk regnskov, men en del af Husum.

Børn og pædagoger fra børnehaven Arken på Vindingevej på tur omkring Kagsmosen.

I den nordlige del af mosen er anlagt græsplæner, hvor de store træer er med til at give området karakter.

Miljømedarbejder i sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Jens Christian Elle, viser hvordan agersnerlen breder sig og kvæler en del af den øvrige vegetation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top