Bedre hjælp til unge med misbrugsproblemer
Er man ung og har misbrugsproblemer, er det nødvendigt med en så tidlig opsporing som muligt

Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), mener, at den populære ordning ’Ro på Rusen’ udvides og gøres permanent.
-Ca. 63 procent af de unge, der har haft kontakt med Ro på Rusen er efterfølgende stoppet eller har reduceret deres misbrug. Den tidlige indsats, hvor vi sætter ind, før misbruget bider sig fast, er en god samfundsmæssig investering, for så er der større muligheder for, at de unge får en uddannelse, siger Ninna Thomsen.

Ro på Rusen har fokus på tidlig opsporing og rådgivning til unge med misbrugsproblemer, og er et samarbejde mellem syv af Københavns ungdomsuddannelser og Københavns Kommune, der har kørt siden 2014.

Ro på Rusen holder anonyme rådgivende samtaler med de unge, som foregår i skolens lokaler. Derudover er der blandt andet socialrådgivning på skolen, kompetenceudvikling af relevant personale samt hjælp til skolen til at udarbejde en rusmiddelpolitik og lokal handleplan.

Fokus på elevers trivsel
Ro på Rusen er en del af Københavns Kommune massive indsats for at understøtte elevernes fysiske og psykiske helbred, så de får lettere ved at gennemføre uddannelse.

-I dag er det mere end hver femte, der står uden anden uddannelse end grundskolen, den dag de fylder 21 år. Vi skal hjælpe byens unge til at gennemføre deres uddannelse og dermed skabe bedre muligheder for sig selv i fremtiden. Vi er kommet langt, men skal gøre endnu mere for, at flere unge lykkes med deres uddannelse og i dette tilfælde kommer væk fra et begyndende misbrug, siger Ninna Thomsen.

* I 2016 fik 171 elever via Ro på Rusen hjælp til at tackle deres misbrug af rusmidler. Dengang blev Ro på Rusen udbudt på fem skoler. I 2017 udvidede man det til yderligere to skoler.

* En årsrapport af Ro på Rusen fra 2016 viser, at ca. 63 procent af de elever, der har modtaget hjælp, er stoppet eller har reduceret deres misbrug af rusmidler. Samtidig har hjælpen betydet, at eleverne oplever en markant forbedring af trivsel i skolen.

* Midler til Ro på Rusen er sat til at udløbe i januar 2018. Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen går til efterårets budgetforhandlinger for 2018 med ønsket om at gøre ordningen permanent. Desuden ønsker hun at udvide ordningen til yderligere fem ungdomsuddannelser i København.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top