Pas på børnene
Besparelser må ikke give forringelser på børneområdet

Af Bente Møller, Socialordfører for Enhedslisten på Københavns Rådhus

Borgerrådgiveren har gennemgået 77 sager om anbragte børn og fundet fejl i dem alle.

Heldigvis er der intet i hans rapport, der indikerer, at der er børn, som har lidt overlast. Men det ændrer ikke på, at formalia skal overholdes. Der skal være tilstrækkelige ressourcer til at både børn, forældre og medarbejdere oplever, at det socialfaglige arbejde er i top og til at retssikkerheden er i højsædet.

Der er blevet skåret kraftigt på børneområdet gennem flere år. Der mangler blandt andet børnefaglige undersøgelser, handleplaner inden anbringelser og dokumenterede opfølgninger på handleplaner. I Enhedslisten mener vi, at god sagsbehandling kræver juridisk faglighed og ressourcer

Børne/familieområdet har omlagt hele indsatsen i dette årti. Formålet var at anbringe langt færre børn og derved opnå en større besparelse. Derudover var det også at have fokus på en tidlig indsats, så en hurtig støtte til børn og familier forebyggede, at problemerne voksede sig større. Dette paradigmeskift har krævet en indsats i forhold til at styrke den socialfaglige tilgang, hvilket Enhedslisten ikke mener, er blevet fulgt til dørs.

I næste års budget for socialforvaltningen lægges der op til besparelser på børne/familieområdet på 5 procent. Dette kan Enhedslisten under ingen omstændighed acceptere og det er dybt beklageligt. Børn, forældre og forvaltningens medarbejdere har krav på, at der er tilstrækkelige ressourcer til at lave det gode socialfaglig arbejde, og til at få alt registreret i journalerne, så der er aldrig kan sås tvivl om, at retssikkerheden er i top og tages alvorligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top