Helhedsplan for Utterslev Mose
Utterslev-Mose-06-33-15.jpg
Utterslev Mose har fået sin handlingsplan - nu mangler bare pengene. Foto: Kaj Bonne
Mosen og dens omgivelser skal være renere og mere attraktiv – for både borgernes og naturens skyld

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en ny helhedsplan for Utterslev Mose. Planen dækker en række indsatser under temaerne: forbedret vandkvalitet, naturnær drift og nye oplevelsesmuligheder, naturformidling og naturen som social løftestang. Indsatserne kan gennemføres i takt med, at der findes finansiering.

Københavnerne har budt ind med forslag til konkrete forbedringer af mosen blandt andet ved det årlige Mosetræf, hvor beboere, politikere og fageksperter går i dialog. Også Lokaludvalgene på Bispebjerg og i Brønshøj-Husum har været stærkt optaget af at skabe bedre forhold omkring mosen.

Forbedring af vandkvaliteten er et væsentligt punkt i helhedsplanen. Utterslev Mose er det største ferskvandsområde i København. I 2015 satte Københavns Kommune midler af til rensning af Nordkanalen og fjernelse af forurenet sediment fra Fæstningskanalen. Det arbejde er allerede igangsat og foreslås fortsat med oprensning i mosens søer. Den nye helhedsplan slår fast, at indsatsen for bedre vandkvalitet skal styrkes yderligere. Den ekstra indsats lyder på plantehøst, ændret fiskesammensætning og en 50 % reduktion af spildevandsoverløb fra kloaker.

Lokaludvalgene i Bispebjerg og Brønshøj-Husum peger på, at man for at sikre helheden i arbejdet med natur- og oplevelsesværdierne bør styrke dialogen med Gladsaxe Kommune, hvorfra en væsentlig del af spildevandet kommer.

Generel tilfredshed, men lidt uambitiøst
– Brønshøj-Husum Lokaludvalg har både været repræsenteret i styregruppen og arbejdsgruppen, der står bag udarbejdelsen af helhedsplanen, fortæller Michael Hoff, der er formand for Lokaludvalgets Miljøudvalg. – Vi er generelt tilfredse med helhedsplanen, men vi mener dog, at målsætningen om reduktion af udledning af spildevand er for uambitiøs, tilføjer Michael Hoff.

Det er Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell enig i. – Når mosen giver os så meget, så er det kun rimeligt, at vi til gengæld passer ordentligt på den. Hvis det stod til mig, så skulle vi slet ikke tillade, at kloakvand forurener vores natur. Men desværre kan Københavns Kommune ikke løfte ansvaret alene, det kræver et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Gladsaxe Kommune har oplyst, at de nu har gjort en del. Vi kender dog endnu ikke effekten. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, må de hæve ambitionsniveauet. Alternativt må politikerne på Christiansborg stille større krav om reduktion af overløbene. Løsningerne findes allerede, så der er ingen undskyldning for fortsat at ødelægge naturen, siger Morten Kabell.

Initiativerne i helhedsplanen skal finansieres i de kommende års budgetforhandlinger. Der afholdes dette års Mosetræf søndag den 18. juni kl. 10-16, hvor der er mulighed for at gå i dialog med lokalpolitikere om prioritering af forslagene i den nye helhedsplan.

Glæde over fokus på Naturbyen
Allerede nu udføres et kæmpe arbejde af frivillige i Utterslev Mose og Brønshøj-Husum Lokaludvalg er rigtigt glade for, at Helhedsplanens fokus på naturnær drift vil bygge videre på det.
– Vi ser frem til, at et projektdesign til Naturbyen kan blive endnu et skridt mod det naturcenter mosen og resten af København vil få stor glæde af, udtaler Michael Hoff. – Med sit fokus på det ferske vandmiljø og som fokuspunkt for de mange lokale ildsjæle og netværk vil det blive en unik tilføjelse til Københavns Kommunes andre naturtilbud.

– Hele første halvår har lokale borgere arrangeret fugleture, havevandringer, sanketure, workshops med insektopdræt, hydroponiske haveanlæg og meget mere som eksempler på det liv og de aktiviteter Naturbyen vil danne ramme for i bydelen, slutter Michael Hoff.

Helhedsplanens 4 temaer skal bidrage til at øge biodiversiteten og oplevelsesværdien i Utterslev Mose.

1. Forbedret vandkvalitet
• forundersøgelse for oprensning i selve mosen
• reduktion i overløb med spildevand fra kloaker
• rensning af fosforbelastet vand fra Harrestrup
• opfiskning af fisk
• beskæring og fjernelse af plantemateriale

2. Naturnær drift og nye oplevelsesmuligheder
• naturfremmende tiltag
• nye oplevelsesværdier
• nye rekreative muligheder

3. Naturformidling
• Mere og bedre naturformidling om mosen og områdets rekreative muligheder.
• Projektdesign til nyt naturformidlingscenter
• Naturvejleder

4. Naturen som social løftestang
• Tilbud til psykisk udsatte borgere om at udføre meningsfulde og naturplejende aktiviteter i mosen.

Michael Hoff, formand for Brønshøj-Husum  Lokaludvalgs Miljøudvalg.  Foto:  Kaj Bonne

Michael Hoff, formand for Brønshøj-Husum
Lokaludvalgs Miljøudvalg.
Foto:
Kaj Bonne

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Foto: Ursula Bach

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Foto: Ursula Bach

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top