Ældreklubber får mere økonomisk tryghed
Til efteråret kan de københavnske ældreklubber for første gang søge om flerårige tilskud fra kommunen

De københavnske ældreklubber plejer at vente spændt, når årsskiftet nærmer sig. Her får de nemlig besked om, hvorvidt klubberne får penge til at fortsætte året efter. Denne kortsigtede finansiering har længe skabt usikkerhed i ældreklubberne og gjort det svært at langtidsplanlægge aktiviteter og socialt samvær for de mange medlemmer.
Men nu skal det være slut med usikkerheden. Politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalg er enige om en model, der sikrer, at de eksisterende ældreklubber kan søge om en bevilling for to år ad gangen i stedet for den etårige, der gives i dag. Reelt set kan klubberne dog opnå økonomisk sikkerhed i hele tre år, da det bliver muligt at søge om den næste bevilling allerede i det første bevillingsår – og dermed få økonomisk sikkerhed tre år frem.
Overborgmester Frank Jensen er begejstret for at kunne give klubberne en ny og langt mere hensigtsmæssig økonomi.
– Ældreklubbernes vilkår er en mærkesag for os socialdemokrater. Klubberne har et samlet medlemstal på over 13.000 ældre københavnere, og gør et fantastisk arbejde for at skabe glæde, fællesskab og forebygge ensomhed. Derfor skal vi naturligvis sikre klubberne en fornuftig økonomi, der giver de ældre en vished for, at de ikke pludselig står uden klub og socialt samvær, siger Frank Jensen.

• Det samlede budget for ældreklubberne er på 29,3 mio. kr.
• Klubbernes tilskud går blandt andet til at betale husleje, mad og medarbejdere.
• Ældreklubberne er åbne for alle borgere over 65 år i Københavns Kommune.
• Formålet er at fastholde og udvikle ældre borgeres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top