Nu skal Københavns husstande sortere bioaffald
BioVisuel2.jpg

funny toddler girl eating corn

Resten af majskolben er også bioaffald. Foto: tmf
Københavnerne skal fra august til at sortere bioaffald, så ressourcerne i kasserede kartoffelskræller og kaffegrums kan udnyttes bedst muligt.

Københavnerne er allerede godt i gang med at sortere og genanvende deres affald. De har i årevis sorteret pap, papir og glas, og senest er også metal, plast og elektronik begyndt at blive sorteret fra, så ressourcerne kan blive genanvendt.

Nu tager Københavns Kommune endnu et vigtigt skridt mod at skabe en mere bæredygtig by, når der bliver indført sortering af bioaffald. Fra august og fire måneder frem ruller Københavns Kommune en ny affaldsordning ud i hele byen, der skal gøre det nemt for københavnerne at sortere og aflevere bioaffald til genanvendelse lige uden for døren.

Restaffald som sidste udvej
En undersøgelse fra 2016 viser, at mere end 40 pct. af indholdet i københavnernes husholdningsaffald er organisk affald.

– København har under sloganet ’Genbrug er guld’ arbejdet benhårdt på at ændre opfattelsen af affald, så vi begynder at se det som ressourcer, der kan udnyttes. Vi har et mål om, at 45 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018, og her udgør det daglige madaffald en kæmpe ressource, fordi mængderne er så store. Hvor mange tidligere har tænkt køkkenets affaldsspand som det naturlige førstevalg, har vi efterhånden skabt så mange muligheder for at sortere og genanvende, at det fremover vil blive en naturlighed at spørge sig selv, om et givent stykke affald gemmer på genanvendelige ressourcer. Køkkenspanden med restaffald ender som den sidste udvej, siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell.

Kan fravælges
I en tidligere undersøgelse har 78 pct. af københavnerne tilkendegivet, at de gerne vil sortere og genanvende det organiske affald, hvis de får muligheden for det. Københavns Kommune forsyner byens husstande med en startpakke bestående af en køkkenkurv til indendørs sortering, biologisk nedbrydelige poser og en guide til sortering.

Alle husstande vil i løbet af sommeren modtage et brev fra Københavns Kommune med mere praktisk information om den nye affaldsordning. Fra august-oktober vil der være fokus på at implementere ordningen hos byens 280.000 lejligheder, og derefter kommer turen til de omkring 20.000 villaejere.

Villaer og rækkehuse kan framelde sig ordningen, hvis de ikke har plads til beholderne eller vælger at dele beholder med naboen for at spare plads.

Det indsamlede bioaffald køres til et bioforgasningsanlæg, hvor det omdannes til biogas og kompost. Biogassen bruges blandt andet til at lave elektricitet og varme, og komposten, som indeholder vigtige næringsstoffer, spredes på landbrugsjord.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top