Fokus på Vestvolden
Michael-Hoff-01-21-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michael Hoff, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Miljøudvalg. Foto: Kaj Bonne
Københavns Kommune har udarbejdet et idekatalog om udvikling og fornyelse omkring Vestvolden. Idéerne indgår i forhandlingerne om budgettet for næste år.

Vestvolden er centrum for mange lokale borgeres naturaktiviteter, hvad enten det er løbeture, hundeluftning, fuglekiggeri, bærplukning eller skovture.
For sikre en bedre sammenhæng mellem Tingbjerg og Husum og for at gøre Vestvolden mere attraktiv for lokale og besøgende er der udarbejdet et idékatalog, der skal danne grundlag for det videre arbejde med det der kaldes samskabelsesprojektet på Vestvolden.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har behandlet kataloget på et møde i går mandag (efter avisens deadline), og det forventes, at udvalget har godkendt forvaltningens indstilling om, at idékataloget for Vestvolden udgør grundlaget for forvaltningens videre arbejde med Vestvolden i Københavns Kommune.

Forvaltningen vil herefter udarbejde et budgetnotat for initiativerne i idékataloget til brug for forhandlingerne om Budget 2018, hvor hvert af initiativerne vil få sat et prisskilt på. Der vil endvidere blive undersøgt mulighed for fondsfinansiering af initiativerne.

Generel lokal tilfredshed
– Vi har i Brønshøj-Husum Lokaludvalg gennem årene været engageret i projekter til udviklingen af Vestvolden og har bidraget til både plejeplanen for Vestvolden og til idékataloget, fortæller Michael Hoff, der er formand for Lokaludvalgets Miljøudvalg.

– Vi er i Lokaludvalget tilfredse med, at der med idékataloget rettes særlig opmærksomhed på de muligheder, som dette dejlige og attraktive natur- og kulturhistoriske område kan tilbyde, ikke kun borgerne i vores bydel, men også alle andre, siger Michael Hoff og tilføjer, at det er med glæde, at Lokaludvalgets vision om en naturskole, benævnt Naturbyen, er fremhævet i kataloget.

Selvom det ikke nævnes i dette projekt, påpeger Michael Hoff også, at den dårlige vandkvalitet i Fæstningskanalen pga. kloakoverløb vil have en negativ påvirkning af de rekreative muligheder, og han håber, at det fortsat har høj prioritet for Teknik- og Miljøudvalget.

– Jeg mener i det hele taget, at man med fordel kunne have formuleret en skarpere sammenhængende vision for et markant miljømæssigt, landskabeligt og rekreativt kvalitetsløft af Vestvolden og fæstningskanalen, siger Michael Hoff.

Naturbyen som centralt aktivitetshus
– Naturbyen skal være et eksperimentarium, der inspirerer familier til at lære om naturen og bygge bæredygtige løsninger. Det er Lokaludvalgets ønske, at Naturbyen skal videreudvikle EnergiCenter Voldparken, der fungerer som et mødested og lokalt aktivitetshus i Husum. Vi arbejder på at initiativet vil høre under Børne- og Ungdomsforvaltningen, fortsætter Michael Hoff. – Vi foreslår blandt andet, at den foreslåede bemandede legeplads tænkes mere sammen med den eventuelt kommende Naturby, tilføjer han.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i øvrigt i vid udstrækning tilrettet idékataloget efter Lokaludvalgets kommentar.

3 målsætninger
I budgettet for 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til et samskabelsesprojekt på Vestvolden. Projektet skal blandt andet bidrage til at udvikle Tingbjerg-Husum til en grøn, aktiv og åben boligby. Samskabelsen har blandt andet bestået af dialog og workshops med borgere, lokaludvalg og repræsentanter for de boligsociale helhedsplaner, ligesom forvaltningen har afdækket fredningsudfordringer og potentialer ved Vestvolden.

Projektet har tre målsætninger: at gøre Vestvolden mere attraktiv for lokale og besøgende, at binde Tingbjerg og Husum bedre sammen, og at binde den del af Vestvolden, der ligger i Københavns Kommune, sammen med den øvrige del af Vestvolden og resten af København.

Samskabelsesprojektet understøtter Fællesskab Københavns 2025-målsætning om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum, og at flere oplever deres lokalområde som levende og varieret. Revitalisering af Vestvolden vil forbedre tilgængeligheden på tværs af bydelene. Samtidig vil aktivitetstilbud og kulturhistoriske oplevelser gøre området mere attraktivt.


Vestvolden
Vestvolden var en del af Københavns Landbefæstning. Opført 1888-92 som et ca. 13 km langt voldanlæg vest for København fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord.
Det var Danmarkshistoriens største anlægsarbejde indtil opførelsen af Storebæltsforbindelsen. Den teknologiske militære udvikling betød, at Vestvolden hurtigt mistede sin betydning, og blev derfor nedlagt allerede i 1920.
14 initiativer
Idékataloget indeholder 14 initiativer, der tilsammen skal give et kvalitetsløft af Vestvolden, så området opleves mere tilgængeligt og trygt, samtidig med at de rekreative muligheder forbedres:

• Markering af indgangene
• Belysning
• Renovering af stier
• Udskiftning af inventar og hegn
• Beskæring af træer og buske
• Renovering af broer
• En bemandet legeplads
• Naturbyen
• Skole- og nyttehaver
• Temamåned og events på Vestvolden
• Træningsredskaber
• Skilte
• Synliggørelse af forsvarshistorien
• Aktiv udnyttelse af Dobbeltkaponieren

Kort over den del af Vestvolden, der ligger i Københavns Kommune (det skraverede område). Mellem Frederikssundsvej og Mørkhøjvej ligger dobbeltkaponieren. 								          Kort: Kbhvn´s Komm.

Kort over den del af Vestvolden, der ligger i Københavns Kommune (det skraverede område). Mellem Frederikssundsvej og Mørkhøjvej ligger dobbeltkaponieren. Kort: Kbhvn´s Komm.

 Fra et tidligere lokalt arrangement på dobbeltkaponieren, hvor der blev debatteret fremtiden  for Vestvoldens brug, indretning og pleje.  Foto: Kaj Bonne


Fra et tidligere lokalt arrangement på dobbeltkaponieren, hvor der blev debatteret fremtiden for Vestvoldens brug, indretning og pleje.
Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top