Sådan ser fremtidens hospital ud fra luften
Til-s.-10.jpg
Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt. Foto: Visualisering: Friis & Moltke med input fra Mikkelsen Arkitekter og KHR Arkitekter. Luftfoto: Dragør Luftfoto.
Ved første øjekast er det bare et luftfoto af en del af Bispebjerg-området. Men ved nærmere eftersyn er det et billede af fremtiden. Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt.

Væk er bygning 7 midt på hospitalsområdet. Seks rødgule længe-bygninger breder sig i stedet mellem de gamle pavilloner og Tuborgvej. I nordøsthjørnet ligger Ny Psykiatri Bispebjerg som en gruppe lave gårdhavehuse med lyse, rødlige murstensfacader. Og ved siden af parkeringshuset er Laboratorie- og Logistikbygningen blevet færdig og viser sin terrasserede form med grønne tage og rødbrune facader.

Fire kvarterer
– Jeg synes, det er meget tilfredsstillende at se, at mange af vores tanker fra helhedsplanen for området er blevet ført ud i livet, siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er overordnet ansvarlig for det store byggeprojekt til ca. 4 mia. kr.

– De fire kvarterer bliver meget tydelige på billedet, hvor man kan se, at der er en bevidst forskel mellem Hospitalskvarteret i nord, Det Historiske Kvarter i syd, Psykiatrikvarteret i nordøst og Parkkvarteret i midten. Tilsvarende kan man se, at den omgivende by består af forskellige kvarterer, så jeg synes, at det hænger fint sammen, siger han.

Det nye hospital har også gjort de fredede alléer på Østre og Vestre Længdevej tydeligere ved at forlænge vejene ud til Bispebjerg Bakke. Alléerne kommer til at fremstå endnu flottere, når de nyplantede allétræer er vokset til.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
• Opføres på Bispe-bjerg Hospitals område frem til 2024.
• Projektet består af flere delprojekter: Et parkeringshus, som er taget i brug, Laboratorie- og Logistikbygningen, Akuthuset, Ny Psykiatri Bispebjerg samt renovering af eksisterende bygninger.
• Projektet er finansieret af Kvalitetsfon-
den med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner.
• Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top