Lokaludvalget er klar med Bydelsplan 2017-2020
Hans-Lokalråd-02-14-17.jpg
Næstformanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum skal have en ny bydelsplan for de kommende fire år. Lokaludvalget har udarbejdet et solidt og visionært forslag, der skal endeligt vedtages i Borgerrepræsentationen

Lokaludvalgene i alle bydelene i København har gennem det sidste halve år arbejdet med forslag til bydelsplaner for de enkelte bydele. I Brønshøj-Husum er det den tredje bydelsplan, der er lavet af Lokaludvalget, og en af hovedkræfterne bag planen er Hans S. Christensen, der er næstformand for Lokaludvalget.

– Vores overordnede vision er at Brønshøj-Husum skal være en levende, sammenhægende, grøn, sund og tryg bydel. Vi har i arbejdet med bydelsplanen haft særlig fokus på sammenhængskraft og fællesskab i bydelen. Fællesskaber er forudsætningen for et godt hverdagsliv for borgerne, en god byudvikling og for at Lokaludvalgets visioner kan realiseres, siger Hans S. Christensen.

Plads til forbedring– Vi har på mange områder en dejlig bydel med mange grønne områder og naturområder fx Utterslev Mose, Vestvolden og Kagsmosen, og vi har en stribe helt unikke faciliteter, som blot venter på at blive taget mere i brug. Det gælder bl.a. vores fredede vandtårn og Københavns største friluftsscene, siger Hans S. Christensen.

– Men der er plads til forbedring. Frederikssundsvej er en udfordring både bylivet og sammenhængen mellem bydelens kvarterer. Nu har vi fået en såkaldt højklasset busløsning, og der er stadig planer om at anlægge en letbane. Men vi skal være opmærksomme på, at Frederikssundsvej også er en strøggade, der forbinder bydelens butiksliv, kulturelle samlingspunkter og åndehuller, fortsætter Hans S. Christensen.

Den seneste tryghedsundersøgelse fra Københavns Kommune viser, at der er sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed i Brønshøj-Husum, men alligevel er andelen af utrygge borgere i bydelen stadig højere end i resten af København. Derfor er en indsats for at øge trygheden også med i forslaget til bydelsplan.

– En anden udfordring er sundhedstilstanden og dækningen med læger og sundhedstilbud. Vi er den bydel, hvor færrest er fysisk aktive, flest er overvægtige og mange har et højt stressniveau. Disse forhold vil vi arbejde med, ikke mindst arbejde for at der kommer en rimelig dækning med praktiserende læger fx i Tingbjerg, hvor der i dag ikke er nogen læger, siger Hans S. Christensen.

Særlige indsatsområder
– Vi har udvalgt en række særlige indsatsområder, som skal bidrage til, at realisere vores vision for bydelen. Vi har fokuseret på steder og områder, som vi mener har potentiale for at blive samlingssteder og attraktioner, og hvor et løft og Lokaludvalgets arbejde kan gøre en reel forskel. Der er tale om indsatser, der har potentiale for at blive selvbærende med tiden – med hjælp fra bydelen, fortæller Hans S. Christensen.

Det betyder dog ikke, at andre initiativer er hverken glemt eller gemt. På mange andre områder vil Lokaludvalget tage initiativer, der kan bidrage til den overordnede vision.

– Vi kalder vores særlige indsatsområder for ”fyrtårne” for udviklingen af bydelen og for at kvalificere vores ønsker, har vi holdt borgermøder og med succes benyttet vores nye elektroniske borgerpanel, hvor næsten 4.000 borgere fra bydelen har tilmeldt sig, og næsten 3.000 har svaret på vores spørgsmål og tilkendegivet om de er interesseret i at blive involveret i arbejdet med de konkrete ”fyrtårne”, fx har 727 meddelt, at de vil deltage i arbejdet omkring brug og indretning af Brønshøj Vantårn, slutter Hans S. Christensen.

Borgerinddragelse
Borgermøder
Dialogvandringer
Facebook-opslag
Hjemmeside
Annoncering
Nyhedsbreve
Gademøder
Elektronisk Borgerpanel
Særlige indsatsområder
Bellahøj Friluftsscene
Husumparken
Naturbyen
Utterslev Mose
Brønshøj Vandtårn
Husum Bypark
Cricket og sport i Tingbjerg
Ruten – byudvikling
Bystævneparken – byudvikling
Fire karakteristiske byområder
Brønshøj: Overvejende villaer og rækkehuse med smalle private veje og fælles grønne områder. Bærer præg af sin fortid som landsby.
Bellahøj: Københavns højeste område med de kendte højhuse og de store grønne områder med bl.a. Bellahøj Friluftsscene.
Husum: Resterne af den gamle landsby er væk, men vejnettet afslører fortidens stjerneudstykning af landsbyens jorder. Meget blandet bebyggelse med villaer, rækkehuse, kolonihaver samt karrébebyggelse.
Tingbjerg: Ensartet gult murstensbyggeri med almennyttige lejligheder med store grønne områder og tæt på Utterslev Mose og Vestvolden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top