Forslag til lokalplan for Lille Torv
Lille-torv.jpg
Visualisering af ny bebyggelse på Lille Torv ud til Ruten. Foto: Illustration: JJW arkitekter
Tingbjerg skal løftes fra at være et udsat boligområde til et attraktivt og varieret byområde

I 2015 vedtog Borgerrepræsentationen en byudviklingsstrategi, udarbejdet samarbejde med to boligorganisationer, for Tingbjerg-Husum, og nu er første del af planen på vej. Det drejer sig om et forslag til lokalplan for Lille Torv, som ligger på hjørnet af Ruten og Terrasserne. Forslaget til lokalplan sendes nu i høring i otte uger og herefter vil et evt. revideret lokalplanforslag blive endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen. Dette forventes at ske inden sommerferien.

Bygherren ønsker de eksisterende bygninger, som anvendes til butikker, beboerlokale og værksted nedrevet og vil bygge nye tidssvarende boliger, et beboerlokale samt et mindre butikscenter.

Nybyggeriet skal efter planen indpasses i Tingbjergs bebyggelsesmønster og placeres i en randbebyggelse ud til Ruten og Terrasserne i højest 16 meters højde. I gadeplan skal overvejende indrettes butikker, bl.a. en stor dagligvarebutik, og ovenpå skal der etableres boliger i to etager. Ved gaden Ved Bygården placeres to mindre bygninger, der skal indeholde fælleshus for beboerne og et kommunalt aktivitetstilbud.
Der vil ikke blive stillet krav om at boligerne skal være almene boliger, hvilket også er i overensstemmelse med kommunens politik om at skabe varierende bolig- og ejerformer.

Fortættet byggeri
De planlagte nye bygninger skal ifølge lokalplanen fremstå med facader i overvejende muret tegl, og der skal etableres byrum og stier, der bl.a. skaber sammenhæng med den øvrige del af Tingbjerg. Byrummet, en ny taghave og parkeringsarealet skal ”begrønnes” med nye træer og bede, og det planlagte byggeri skal placeres mod de omkringliggende gader for at koncentrere bylivet ud mod gaden.
Forslaget til lokalplan giver mulighed for samlet 3.725 kvadratmeter bolig og 2.810 kvadratmeter til erhverv. Samtidig stiger bebyggelsesprocenten fra 23 til 103 %.
Forslaget til lokalplan har været i forudgående intern høring i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der ikke på det foreliggende grundlag havde bemærkninger til forslaget. Lokalplanforslaget skal dog senere behandles mere indgående i Lokaludvalget.

Lokalplan
• En detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område.
•Skal vedtages inden der kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder.
• Vedtages af kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen) efter forudgående offentlig høring.
Luftfoto af området set mod nordvest. Lokalplanområdet er indtegnet med hvid linje. Foto: JW Luftfoto

Luftfoto af området set mod nordvest. Lokalplanområdet er indtegnet med hvid linje. Foto: JW Luftfoto

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top