Affalds-service – 2.akt
Fint med et svar fra centerchefen hos Affaldsservice

Af Lars Nørgaard Andersen
Fint med et svar fra centerchefen hos Affaldsservice(AS) i sidste udgave af BHA. Der var en erkendelse af manglende service omkring datoer for afhentning af affald, og en forsikring om at det ikke vil ske igen…

Dog var der ikke svar på: 1) at man tilsyneladende ikke har den service at man kan komme i telefonisk kontakt med AS, 2) at kontakt via hjemmesiden er praktisk umulig, 3) at man selv efter personligt fremmøde og lovning om at ville vende tilbage med svar – ikke kom det, 4) ved fornyet personligt fremmøde på Islands Brygge 37, fik udleveret telefonnummer på medarbejder som tilsyneladende ikke er virksomt, og 5) hvorfor vores affaldsbeholder til ”restaffald” nu bliver udstyret med en papirsæk… PS: …på vejen blev der både tømt 20-3(…datoen som vores nabo skulle ”lade sive”…) og den oprindeligt udmeldte 23-3. Det ville være rettidig omhu hvis de tiloversblevne udeståender også blev afklaret. På forhånd tak og dejligt forår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top