Korsager Skole skal renoveres for 88 millioner kr.
Korsager-Skole-02-13-17.jpg
Med pengene til renovering af Korsager Skole, er der bevilget penge til renovering af samtlige skoler i Brønshøj-Husum. Foto: Kaj Bonne
Samtlige partier og en enkelt løsgænger på Københavns Rådhus indgik tirsdag eftermiddag en aftale, der fordeler næsten 1 milliard kr.

Politikerne i København har indgået aftale i den såkaldte overførselssag, hvor overskuddet fra sidste års budget er fordelt til nye initiativer. I år var i alt 967 mio. kr. til fordeling, heraf 271 mio. kr. fra blandt andet salg af tilbagekøbsrettigheder på ejendomme mv., mens resten stammer fra et mindreforbrug i 2016.

Langt de fleste penge er sat af til at renovere otte skoler, til skoleudvidelser samt til en ny skole og en svømmehal i Ørestad. Til en helhedsrenovering af Korsager Skole i Husum er der afsat 88,4 mio. kr. Dermed er der i løbet af de sidste 10 år givet penge til at renovere 60 ud af 61 nedslidte folke- og specialskoler.

– Det er en mærkesag for mig, at Københavns skolebørn skal have optimale rammer. I Brønshøj-Husum har vi helhedsrenoveret fire skoler siden 2007. Med denne aftale sikrer vi, at den sidste nedslidte folkeskole, Korsager Skole, bliver ført up-to-date. Det betyder, at uhumske skoletoiletter og dårligt indeklima er fortid i Brønshøj-Husum – og i hele København. Det er en kæmpe milepæl i vores maraton-investering i at styrke Københavns folkeskoler, siger overborgmester Frank Jensen.

– Nu kan vi endelig se enden på den maratoninvestering, vi har gjort over de seneste 10 år for få Københavns nedslidte skoler bragt up-to-date. Det handler ikke om mursten – men om trivsel og læring, og vi kan se, at det går fremad for eleverne i vores fælles folkeskoler, tilføjer han.

Også penge til udsatte grupper
Det er dog ikke kun byens børn, der tilgodeses. Der er også sat penge af til et løft af forholdene for byens allersvageste – nemlig til at planlægge modernisering af kommunens institutioner fra hjemløse, misbrugere, udsatte børn og unge. Der er også sat ekstra penge af til handicapområdet, samt til at støtte driften af Hellebro, der er et værested for unge hjemløse.

Til byens ældre er der afsat penge til at etablere og udvide køkkener på to af byens plejecentre, til faste læger på plejehjemmene samt til nye kaldeanlæg. Der er afsat penge til tryghedsløft i byens mindst trygge områder – fx bedre belysning og klipning af hække, så der bliver udsyn, og der er penge til at udvide ordningen med kommunale støjvagter i byens festplagede kvarterer.

– Det har været afgørende for SF at sikre ekstra hjælp til byens svageste. Især på handicapområdet er der brug for flere penge, så børn med handicap kan få en tryg opvækst.

Aftalen betyder samtidig en langt bedre hjælp til psykisk syge københavnere, der også kæmper med et misbrug. Og vi starter renoveringer af nogle af vores mest nedslidte botilbud for hjemløse, udsatte børn og handicappede, siger SF´s nye politiske leder Sisse Marie Berendt Welling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top