Indsigelser mod byggeri afvises
skole-2.jpg
Sådan forestiller en tegner sig den kommende udskolingsbygning på Bellahøj Skole. Bygningen skal beklædes med træ-lameller og taget udføres som grønt tag. Foto: llustration: Arkitektfirmaet Kant
Lokaludvalgets og boligafdelings betænkeligheder over ny skolebygning ved Bellahøj Skole fejet af bordet

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtog i januar, i en såkaldt partshøring, at fremsende bemærkninger i forbindelse med planerne om opførelse af en ny bygning på Bellahøj Skole. Partshøringen blev foretaget inden Teknik- og Miljøforvaltningen ville give byggetilladelse.

Lokaludvalget undrede sig over den valgte placering af en ny bygning med en højde på 17 meter tæt op ad højhusene på Bellahøj, når andre placeringer var mulig. Endvidere udtrykte Lokaludvalget bekymring over at byggeriet vil medføre væsentlige skyggegener for naboerne. Også bestyrelsen for boligafdelingen fsb på Bellahøj havde med de samme argumenter gjort indsigelse med at der på det foreliggende grundlag blev givet byggetilladelse.

Boligafdeling føler sig misinformeret
Samme dag som Lokaludvalget og bestyrelsen for fsb fik afvist indsigelserne, gav forvaltningen en byggetilladelse, der blandt andet stiller krav om at byggeriet skal igangsættes i løbet af et år.
I forvaltningens afvisning hedder det blandt andet, at nybygningens højde på 17 meter overholder kommuneplanens rammebestemmelser, samt at højden ikke er usædvanlig i forhold til de eksisterende bygninger i området!
Vedrørende skyggegener for naboerne skriver forvaltningen, at den ansøgte ejendom ikke vil give flere skyggegener for naboer, end hvad man må forvente i bymæssig bebyggelse.

Bestyrelsen for fsb på Bellahøj havde i sidste uge bestyrelsesmøde om sagen og er ikke tilfredse med afvisningen af indsigelserne.
– Vi vil nu bede om et møde med projektlederen for byggeriet. Vi foretrækker en anden placering af nybygningen, og det har vi tidligere drøftet med bygherren. Vi føler os misinformeret omkring placeringen af nybygningen, siger Frank Bentin fra fsb på Bellahøj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top