Cykelsti på Gadelandet højt prioriteret
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
Det er ikke hverken trygt eller sikkert at cykle på Gadelandet i Husum. Foto: Kaj Bonne
Til gengæld er cykel- og gangstien Husumforbindelsen udskudt til 2020

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har behandlet et forslag til Cykelstiprioriteringsplan for 2017 til 2025. Forslaget blev godkendt, men Venstres medlem af udvalget benyttede sig af sin ret til at bringe planen til endelig afgørelse i Borgerrepræsentationen.

Planen, som skønnes at blive endelig godkendt i Borgerrepræsentationen på det næste møde, skal være plangrundlag for at sikre et sammenhængende og attraktivt cykelstinet, der skal bidrage til Kommuneplanens mål om, at mindst en tredjedel af alle ture foregår på cykel, samt målsætningen i Københavns Cykelstrategi om at alvorligt tilskadekomne cyklister reduceres med 70 %.

I Cykelstiprioriteringsplanen er en cykelsti på Gadelandet prioriteret højt. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i forbindelse med en forudgående høring udtrykt ønske om cykelstier på begge sider af Gadelandet samt ønske om, at skråparkeringen på Gadelandet samtidig tages op til overvejelse fordi bilerne rager længere og længere ud på kørebanen samtidig med, at vejen er meget trafikeret.

I planen er også nævnt en strækning på Annebergvej, som udpeges som et indsatsområde frem mod et fuldt udbygget cykelstinet.

Med en forventet vedtagelse af planen følger der dog ikke penge. De konkrete projekter skal løbende finansieres ved de årlige budgetforhandlinger.

Husumforbindelsen ikke helt glemt
Helt tilbage i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 blev der bevilget 25 mio. kr. til en cykel- og gangsti, der skal (skulle) etableres fra Åvendingen i syd ad Korsager Allé med et smut forbi Husumparken, over Frederikssundsvej og videre ad Kobbelvænget, hvor den (måske) skal føres over Vestvolden til Tingbjerg.

Forvaltningen kunne i foråret 2015 oplyse, at det samlede projekt forventes færdiganlagt i 2017. Men ikke meget er tilsyneladende sket siden.

I dag oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, at forsinkelsen af Husumforbindelsen skyldes, at forvaltningen har set på muligheden for at koordinere anlægget med andre projekter, herunder klimatilpasning, men at dette nu er opgivet.

Forvaltningen oplyser også, at der forventes at være fundet en rådgiver til projektet inden sommerferien, samt at projekteringen forventes at tage ca. 2 (to) år og at den færdig forbindelse forventes at kunne tages i brug i sommeren 2020.

Her langs Kobbelvænget kommer Husumforbindelsen til at blive anlagt - i 2020.  Foto: Kaj Bonne

Her langs Kobbelvænget kommer Husumforbindelsen til at blive anlagt – i 2020.
Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top