Ønske om udvidelse af bane til motorløb
Hist..jpg
Der er biler fra mange epoker, her en lidt ældre men klassisk MG. Foto: Christian Ove Carlsson
Arrangørerne har bedt politikerne om en udvidelse til en længde, der anerkendes til internationale løb

Motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix afvikles i år i weekenden 5.-6. august på vejene rundt om Bellahøjmarken. Udover en lang række forskellige motorløb er det meste af Bellahøjmarken fyldt med værksteder, udstillinger og boder m.m.

Copenhagen Historic Grand Prix har siden 2013 arrangeret løb på Bellahøj. Dette har medført en del kraftig støj, men til trods for løbets omfang har det kun givet anledning til få klager fra beboerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2015-2016 modtaget under fem klager om året. Forvaltningen vurderer endvidere, at partikeludledningen fra køretøjernes udstødning ikke medfører en øget udledning i forhold til den almindelige daglige trafik.

Betyder lukning af hele tunnelen
Den ønskede forlængelse af baneforløbet omfatter begge spor, der fører frem til tunnelen under Frederikssundsvej. Dette betyder, at både tunnelrøret ind mod abyen og ud af byen vil blive spærret.

Hvis politikerne godkender udvidelsen af løbet vil dette ske allerede fra i år, mens det først bliver muligt at afholde internationale løb fra 2018. Med en bane med de rette internationale dimensioner vil det være muligt også at afholde det internationale Formel-1 løb for el-racerbiler i København.

Motorløbet giver hvert år anledning til trafikomlægninger og omlægning af den kollektive transport samt miljøgener for de nærmeste beboere. Alligevel er både Miljø- og Teknikforvaltningen og Vejdirektoratet positivt indstillet over for en udvidelse af banen.

Den nuværende tilladelse løber til og med 2018.

Fuldblod med over 800 HK på Hulgardsvej. 			   Foto: Christian Ove Carlsson

Fuldblod med over 800 HK på Hulgardsvej. Foto: Christian Ove Carlsson

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top