Lokaludvalgene til debat
Lokaludvalg-04-44-14-2.jpg
Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev nedsat i 2008 og holder i dag til i EnergiCenter Voldparken. Møderne er offentlige, og billedet er fra et møde i 2014. Foto: Kaj Bonne
De borgerlige partier på Rådhuset har spurgt overborgmesteren, om han overvejer ændringer af lokaludvalgenes opgaver og bevillinger

Stor udskiftning i Lokaludvalgene og relativt mange afbud og udeblivelser til møderne, har fået De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på Københavns Rådhus til at bede overborgmester Frank Jensen redegøre for en række forhold omkring Lokaludvalgene.

Partierne har blandt andet spurgt om det skønnes at de mange afbud til Lokaludvalgsmøderne har betydning for sammenhængen i lokaludvalgenes arbejde samt den reelle værdi af høringen af Lokaludvalgene. Endvidere peges på, om det giver en særlig værdi for københavnerne, at det er Lokaludvalgene, der foretager uddeling af puljemidler til lokale aktiviteter.

– Når lokaludvalgene er høringspart og bevilgende myndighed, er det vigtigt, at lokaludvalgsmedlemmerne er repræsentative og møder op og aktivt deltager i lokal-
udvalgenes arbejde. Vi vil derfor gerne høre, om overborgmesteren overvejer at ændre lokaludvalgenes opgaver og bevillinger, siger de fire partier.

Valgt for fire år
Lokaludvalgene er et kommunalt udvalg, der er nedsat af Borgerrepræsentationen i hver af de københavnske bydele. I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der skal fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne og politikerne samt administrere en pulje til lokale aktiviteter.

Lokaludvalgene skal styrke nærdemokratiet. De skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 fra foreninger i bydelen, og 8 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Repræsentanterne for lokale foreninger indstilles på et lokalt repræsentantskabsmøde. Næste valg til Lokaludvalget finder sted omkring næste årsskifte.

Serviceeftersyn på vej

Redegørelsen blev behandlet på mødet i Borgerrepræsentationen i sidste uge, hvor flere borgerrepræsentanter mente, at der for ofte var et for stort fravær på møderne i Lokaludvalgene – de nævnte ikke at der på samme møde i Borgerrepræsentationen var 10 af de 55 medlemmer fraværende.

Overborgmester Frank Jensen sagde i sin redegørelse blandt andet, at det var en relevant debat, og at både han og hans forvaltning er opmærksomme på Lokaludvalgenes funktion, samt at der er sat et såkaldt ”serviceeftersyn” af Lokaludvalgene i gang. Dette eftersyn af Lokaludvalgenes arbejdsbetingelser og opgaver forventes afsluttet i løbet af indeværende år, så eventuelle ændringer kan træde i kraft, når de nyvalgte Lokaludvalg træder sammen i starten af 2018.

– Vi vil afvente serviceeftersynet, inden vi foreslår ændringer i den nuværende ordning, sagde Frank Jensen og tilføjede at han i princippet står bag Lokaludvalgenes virke i de enkelte bydele.

Lokaludvalg et godt supplementOverborgmesteren sagde, at han fandt, at Lokaludvalgene var et godt supplement til det centrale politiske styre på Københavns Rådhus.
– Lokaludvalgene har i større udstrækning fingeren bedre på pulsen og en forståelse for, hvad der rører sig lokalt. Vi har et godt samarbejde med Lokaludvalgene fx i forbindelse med borgermøder, sagde Frank Jensen, der også understregede, at demokratiet og debatten også skal foregå lokalt.

Der var blandt partierne i Borgerrepræsentationen bred tilslutning til, at se på om arbejdsbetingelser og opgaver for Lokaludvalgene kan indrettes mere hensigtsmæssigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top