Høring om Bellahøj Skole – en om ‘er
Bellahøj Skole står som bekendt overfor en større udbygning. I den forbindelse er der afgivet en række høringssvar.

Af Frank Bentin, afd. bestyrelsen, fsb 1-35 Bellahøj

Bellahøj Skole står som bekendt overfor en større udbygning. I den forbindelse er der afgivet en række høringssvar. Særligt har der været kritik af selve placeringen af en ny kommende stor bygning meget tæt på Bellahøj højhusene. Men det er ikke kun i forbindelse med høringen at der er rejst kritik af placeringen – den kritik har været fremført på to møder afholdt i 2016 med deltagelse af bl.a. kommunens projektleder, arkitekter og afdelingsbestyrelserne (AAB, AKB, fsb & SAB) i Bellahøj.

På det første møde afholdt i marts 2016, hvor – projektet første gang blev præsenteret overfor os – var det et udtalt ønske fra os som beboerrepræsentanter, at den kommende nye bygning blev placeret ud til den sti der løber mellem Bellahøj Skole og Bellahøj Friluftsscene. Dette blev imidlertid pure afvist med henvisning til fredningsbestemmelse for området.

På et opfølgende møde i oktober 2016, blev vi præsenteret for den nu foreslåede placering. Her gentog vi ønsket om, at den bedste placering af nye store bygning vil være så den lå langs stien ind til Bellahøj Friluftsscene, alternativt at noget af bygningen blev nedgravet. Begge dele afvist – igen med den begrundelse af der er fredningsbestemmelser samt at en nedgravning vil fordyre projektet.

Men argumentet om, at den af os foreslåede placering vil komme karambolage med den ’fredede fortidsminde beskyttelseslinje (gravhøjene), er altså ikke en sand. I hvert fald ikke når vi ser på side 7 og side 8 i det bilagsmateriale der er vedhæftet høringen. Ikke med vores bedste vilje kan vi se, at der eksisterer en fredningsbestemmelse inde på selve Bellahøj Skoles eksisterende grundareal – bortset fra et lille hjørne.

Vi står derfor helt uforstående overfor de informationer som kommunen har givet os på møderne i 2016. I bedste fald har den ikke været tilstrækkelig tydelig. I værste fald… ja så vil vi skulle bruge ord som vi så vælger ikke at bruge!

Vi skal derfor appellere til, at Teknik- og Miljøudvalget seriøst genoverveje selve placeringen af den kommende nye 3 til 4 etagers 3.640 m2 store bygning. Men en placering lang stien indtil Bellahøj Friluftsscene vil alle være glade – også de beboere der, hvis placeringen ikke flyttes kan se frem til ikke længere at kunne få sol på deres vestvendte altaner, men i stedet have udkig til en stor skæmmende bygning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top