Endelig politisk bevågenhed
Renovering-01-09-17.jpg
Både Mette Annelie Rasmussen og Ida Auken støtter beboerne i Tingbjerg. Her står de sammen med Marie Christensen og Anja Brinch under beboermødet i sidste uge. Foto: Kaj Bonne
Forud for samrådet med boligministeren, Ole Birk Olesen, sidste fredag fik Ida Auken (R) endelig syn for sagen, da hun besøgte de berørte beboere i Tingbjerg, hvis lejligheder har været under renovering i knapt et år

Der var inviteret til kaffe og tomatsuppe i beboerhuset på Tårnhusstræde, hvor også Mette Annelie Rasmussen fra de radikale i BR og beboernes advokat Morten Hertz, var tilstede.

Ida Auken bad beboerne fortælle om deres oplevelser med renoveringen og med skimmelsvamp og asbestsaneringen. Hun hørte på beboerne, der efterhånden kun kan trække opgivende på skuldrene og med galgenhumor fortælle om de absurde situationer, de er blevet mødt med fra fsb og fra byggeledelsen.

Flere af beboerne var blandt andet forundrede over, at de håndværkere, der håndterede asbesten var i sikkerhedsdragt, mens beboerne og deres små børn gik rundt i lejlighederne uvidende om den asbeststøv, der kan forårsage livstruende sygdomme. Andre fortalte om tilfældige skimmelsvampsprøver og manglende svar på samme.

Et par beboere havde også erfaret, at mange danske håndværkere havde sagt op, da de ikke ville arbejde under de forhold. Der blev påpeget social dumpning. Uuddannede håndværkere hyret ind til sort arbejde og bosat i skurene rundt omkring i Tingbjerg.

-Jeg føler et kæmpe ansvar for denne sag. Jeg er folkevalgt i København og har taget sagen op af egen fri vilje. Det er svært at sige, at I ikke har været udsat for fare og det er tid til et politisk pres ovenfra, og se på om loven omkring den slags renoveringer er god nok, fortalte Ida Auken, der tror, at der er lignende sager andre steder i landet.

Og Ida Auken havde bestemt ingen berøringsangst, da hun bad flere beboere om at vise deres ufærdige lejligheder frem – lejligheder hvor der vel og mærke stadigvæk var spor af skimmelsvamp og hovsaløsninger.

-Vi håber snart, der sker noget, men vi har efterhånden snart mistet troen på systemet, fortalte Marie Christensen, der er en af de beboere, der har fået forværret sin astma og almene tilstand grundet renoveringen.

Flere handlemuligheder i forhold til tilsyn
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget kaldte i fredags transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om boligorganisationen fsb’s renovering af almene boliger i Tingbjerg, hvor der ifølge beboere og medier har været en række kritisable forhold.

Udvalget ønsker blandt andet ministerens svar på, om forekomsten af skimmelsvamp i de almene lejelejligheder i Tingbjerg i boligorganisation fsb er forøget som følge af den igangværende renovering, der ellers skulle have den modsatte effekt, og om der er fjernet asbest i lejlighederne uden de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

Ministeren er ligeledes blevet bedt om at redegøre for, hvorfor beboerne ikke er blevet genhuset, og om denne beslutning efter ministerens opfattelse er i overensstemmelse med gældende regler. Endeligt ønsker udvalget at vide, om Københavns Kommune efter ministerens opfattelse har levet op til sin tilsynsforpligtelse over for boligorganisationen fsb, og hvilke handlemuligheder ministeren har i sagen om renovering i Tingbjerg som overordnet ansvarlig for boligområdet. Samrådsspørgsmålene blev stillet af Ida Auken (R) og Kaare Dybvad (S). Ministeren var klar i mælet, da han mente at det var fsb´s ansvar, og at Københavns Kommune selv bestemmer, hvordan de vil bruge deres tilsyn.

– Kommunen har ikke sviget deres juridiske forpligtigelse. Men har kommunen gjort hvad de kunne i denne sag – har de levet op til deres politiske ansvar? spurgte Ida Auken.

-Der er en række andre muligheder, som kommunen ikke har brugt. Kommunen har alle mulige handlemuligheder, der ikke er blevet brugt i denne sag. F.eks. kunne man indsætte en forretningsfører i boligorganisationen, hvis man ikke mener, at hovedorganisationen gør det, der ønskes. Og det har man ikke gjort. Der er også andre muligheder, sagde ministeren.

-Der er en gråzone hvad angår kommunernes tilsyn. Det var netop dette spørgsmål jeg bad ministeren sende et notat over til Folketinget om. Dertil kommer, at jeg ikke føler mig helt overbevist om, at kommunen har levet op til sit ansvar for borgernes sundhed i tilsynet. Det er vi ved at få afklaret, fortæller Ida Auken.

Den 9. marts kl. 19. vil beboerne afholde fakkeltog foran Københavns Rådshus, som en påmindelse til kommunen om ikke at glemme sagen.
Både Finn Rudaizky (DF) Mette Annelie Rasmussen (R) og Konservative har meldt deres deltagelse
Borgmester for Teknik- og Miljø Morten Kabell blev konfronteret med, at han ikke havde grebet til handling.
-Vi har selvfølgelig været fuldt opmærksomme på muligheden for at indsættelse af en forretningsfører, men har valgt ikke at bringe denne mulighed i anvendelse. Der er tale om den kraftigste sanktion en kommune kan bruge over for en almen boligorganisation, og den er ikke blevet anvendt af Københavns Kommune siden år 2000. Denne sanktion skal kun iværksættes, hvis en boligorganisation er i opløsning eller den eller dens afdelinger nægter at overholde loven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven eller påbud fra kommunen eller fra beboerklagenævnet. Herudover har den primære udfordring været det manglende tilbud om genhusning, og allerede i oktober anerkendte fsb behovet for at tilbyde genhusning til de beboere, der ønskede det. Siden er tilbuddet kommet til at omfatte alle beboere. Hvis kommunens overtog forretningsførelsen fra boligorganisationen ville det være nødvendigt at hyre en ekstern rådgiver til at styre projektstyringen, siger han.
Flere af partierne var enige med ministeren om, at boligordførerne nu skal se på, hvordan man kommer til at undgå lignende situationer i  fremtiden. 	Foto: DB

Flere af partierne var enige med ministeren om, at boligordførerne nu skal se på, hvordan man kommer til at undgå lignende situationer i
fremtiden. Foto: DB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top