Urimelig forringelse for beboere på Bellahøj
Vi ønsker Bellahøj Skole tillykke med den kommende ombygning af de eksisterende skolebygninger og en kapacitetsudvidelse.

Afd.bestyrelsen fsb afd. 1-35 Bellahøj v/Lone Landgreen & Frank Bentin

Vi ønsker Bellahøj Skole tillykke med den kommende ombygning af de eksisterende skolebygninger og en kapacitetsudvidelse. I forbindelse hermed skal der opføres en ny bygning.
Afdelingsbestyrelsen fsb afd. 1-35 ser positivt på planerne om, at ’åbne’ ved at fjerne beplantningen og de trådhegn der i dag adskiller Bellahøj Skole og Bellahøj Højhusene Nord.

Det vil – sammen med den kommende renovering af højhusene – give hele Bellahøj et tiltrængt områdeløft og sammenhæng mellem skole og bebyggelse med bedre adgang til skolens idrætsfaciliteter.

De fire afdelingsbestyrelser i Bellahøj har deltaget i møde om byggeriet med repræsentanter fra Københavns Kommune og blev i marts 2016 præsenteret for en 2 etagers bygning, som blev foreslået opført parallelt med gang/cykelstien der løber fra Frederikssundsvej og til Bellahøj Parken. På det efterfølgende møde blev vi præsenteret for en bygning formet som en klods, der pludselig var vokset fra 2 etager til 3 etager, svarende til 17 meter i højden.

Det er vi stærkt utilfredse med, hvilket bestyrelsen også gav udtryk for på mødet. Placeringen af bygningen er ligeledes blevet ændret til en skrå langs med gang/cykelstien. Den yderligere etage og placering af den store bygning vil ødelægge meget af helheldsindtrykket af Bellahøjhusene og vil være til stor gene for de beboere som bor meget tæt på skoleområdet.

Bestyrelsen fsb afd. 1-35 er dybt bekymrede over den annoncerede placering af den planlagte store høje skolebygning, da den vil betyde væsentlig udsigtsforringelse for beboerne tæt på skoleområdet og ødelægge den eksisterende løbe-og boldbane som ofte bliver benyttet – også efter skoletid.

Afdelingsbestyrelsen mener fortsat, at den bedste placering af den nye bygning vil være parallel med skovstien der adskiller Friluftsscenen og Bellahøj Skole. Den planlagte placering af den kommende skolebygning vil i meget høj grad forringe herlighedsværdien og udsigten for de beboere som bor ”relativt tæt på” (citat: Brønshøj-Husum Avis).

Beboerne – fra stueetage op til minimum fjerde sals højde – vil ikke længere få sol på deres vestvendte altaner, men i stedet have udkig til en stor skæmmende bygning. Flere af de berørte beboere er også bekymrede over, at den tiltænkte placering af skolebygningen vil give ubegrænset kig ind i deres lejligheder. Det er en fuldstændig urimelig disposition at forringe boligvilkårene for Bellahøjs beboere.

Har kommunen undersøgt og overvejet at bygge nogle af de mange etager under jordhøjde så bygningen ikke fremstår så klodset og dominerende?
Er det tilladt at bygge så tæt på fredet bebyggelse og område? Det vil afdelingsbestyrelsen søge afklaret i Kulturstyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top