Socialborgmesteren medansvarlig for lægemangel
Socialborgmester Jesper Christensen (A) har haft flere læserbreve i Brønshøj-Husum Avis om lægemanglen i Tingbjerg.

Af Barbara Cros, SAB, Bellahøj l og ll

Socialborgmester Jesper Christensen (A) har haft flere læserbreve i Brønshøj-Husum Avis om lægemanglen i Tingbjerg. Han giver lægerne skylden, og anklager dem for ikke at leve op til lægeløftets ord om at ville vise lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som den rige.

Jesper Christensen bærer imidlertid selv et betydeligt medansvar for, at der drages mindre omsorg for de fattige end for de rige. Og han er med til at fasholde mennesker i ghettoer med sin politik.

Når man ikke har haft nogen praktiserende læger i Tingbjerg de sidste år, skyldes det bl.a. den meget belastende anvisningsaftale, der bevirker at hver tredje lejlighed kan bruges til boligsocial anvisning. Dette har bl.a. ført til, at Tingbjerg er blevet et ghetto-område, der har svært ved at tiltrække praktiserende læger.

I København kan man bruge hver tredje lejlighed i almennyttigt byggeri til boligsocial anvisning. I 2014 er denne aftale blevet genforhandlet, og Jesper Christensen er medunderskriver på den gældende anvisningsaftale.

Med den nuværende anvisningspraksis pålægger politikerne og boligorganisationerne beboerne i de socialt udsatte boligområder at løse tunge sociale problemer for kommunen. Det har stor betydning for denne bydel, hvor der er mange almennyttige boliger.

Hvorfor har man ikke prøvet at finde andre løsninger såsom at pålægge private udlejere, forsikringsselskaber og pensionskasser med lejeboliger at bidrage socialt og tage en del af de kommunalt anviste?

Socialborgmester Jesper Christensen beskylder lægerne for at gå hen til de rige, hvor de tjener flest penge og mener, at det er ulogisk og usympatisk, at de kan tjene flere penge ved at hjælpe de mest velbjergede og mindst trængende. Det er forkert. Lægearbejde har samme takster, uanset hvor i landet det foregår.

Nu taler Jesper Christensen om at høre på lægernes løsningforslag, og taler om at de skal have flere penge for at arbejde i ghetto-områder eller som han kalder det differentieret patienthonorar. Det er den ofte forsøgte løsning med at sende penge til boligsocial indsat i udsatte områder. Noget som man har praktiseret i årevis uden stor effekt. Hvorfor gør Jesper Christensen ikke noget alvorligt ved de grundlæggende forhold og lader være med at skabe flere udsatte områder med den belastende anvisningspraksis?

Replik til Barbara Cros om lægedækning og kommunal anvisning
Af Jesper Christensen, socialborgmester

Lad mig begynde, hvor vi er enige. Lægemanglen i Tingbjerg er et problem, og det skal vi finde en løsning på, så bydelens ældre og udsatte borgere kan få den hjælp, de har brug for.

Du skriver, at jeg som socialborgmester er skyld i lægemanglen, fordi hver tredje almene bolig i Tingbjerg bruges til boligsocial anvisning: Altså at kommunen kan hjælpe en udsat borger med at få et sted at bo.

Jeg er faktisk stolt af den aftale, da en bolig er udgangspunktet for, at udsatte borgere kan få deres liv tilbage på rette spor. Men det er faktuelt forkert, når du skriver, at hver tredje lejlighed i Tingbjerg går til socialt udsatte borgere. Faktisk har netop Tingbjerg siden 2007 været fritaget for boligsocial anvisning. I stedet har det faktisk været et krav for at få en almen bolig i Tingbjerg, at man har haft arbejde eller været under uddannelse. Og derfor er arbejdsløsheden i Tingbjerg faldet så markant, at den ligger under gennemsnittet for københavnske almene boligafdelinger som helhed. Det er jeg også stolt af.

Jeg bliver også nødt til at korrigere dig på et andet punkt. Jeg siger ikke, at lægerne får flere penge for at tilse de rige patienter. I dag er taksten for et lægebesøg 140 kroner, og det gælder for alle i hele landet. Hvad, jeg derimod siger, er, at udsatte borgere ofte har flere og mere komplekse sundhedsproblemer, som kræver længere tid.

Derfor foreslår jeg – i øvrigt i lighed med lægedækningsudvalget, som sundhedsministeren har nedsat – at læger i socialt belastede bydele får en bedre takst for deres patienter, end læger i eksempelvis Holte og Vedbæk. På den måde får lægerne mere tid til patienterne, og det kan forhåbentlig få en ny læge til Tingbjerg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top