Nye initiativer om læger i Tingbjerg
COLOURBOX8684767.jpg
På flere fronter arbejdes der for at få et lægehus til Tingbjerg. Foto: Colourbox
Både Brønshøj-Husum Lokaludvalg og sundhedsministeren ønsker, at der gøres noget ved manglen på læger i bl.a. Tingbjerg

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil have bedre lægedækning i Danmark og komme den geografiske ulighed i sundhed til livs. I samarbejde med blandt andre Folketingets partier, regioner, universiteter og lægernes organisationer vil hun derfor realisere flere af de forslag, som regeringens Lægedækningsudvalg har lagt frem.

– Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer. Det skal vi have gjort noget ved, siger Ellen Trane Nørby.

Honorar efter belastning

Blandt forslagene til at sikre en bedre lægedækning er et forslag om at Regionerne skal have mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker, der skal uddannes flere praktiserende læger, og de praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

– Der er ingen tvivl om, at det er væsentligt mere krævende, hvis en praktiserende læge har rigtig mange patienter, der eksempelvis har kroniske sygdomme og måske også slås med sociale problemer, end hvis man overvejende har patienter, som er mindre syge. Derfor giver det god mening, at lægerne i højere grad honoreres forskelligt alt efter, hvilke patienter de har i deres praksis, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil i samarbejde med blandt andre regionerne, lægernes organisationer, universiteterne og de lægelige videreuddannelsesregioner arbejde videre med forslagene og søge opbakning fra Folketingets partier til at gennemføre dem.

Også udspil fra Lokaludvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har gentagne gange beskæftiget sig med problematikken omkring manglen på praktiserende læger i bydelen, specielt i Tingbjerg, hvor der p.t. ikke er nogen lægepraksis. Senest har Lokaludvalget i juni sidste år besluttet at rette henvendelse til både Københavns Kommune, Region Hovedstaden og De Praktiserende Lægers Organisation med opfordring om at der gøres tiltag for at forbedre lægedækningen i bydelen.

Siden har Lokaludvalget haft dialog med boligorganisationen KAB om mulighederne for at etablere et lægehus på Ruten i Tingbjerg i forbindelse med de bygge- og fornyelsesplaner, der er for området, fortæller Lokaludvalgets næstformand Hans S. Christensen. – På vores møde i Lokaludvalget i sidste uge besluttede vi igen at rette henvendelse til kommunen, regionen og lægernes organisation for at indbyde dem til et møde om et konkret forslag til etablering af et lægehus i det planlagte nybyggeri på Ruten, fortsætter Hans S. Christensen.

Et helhedsorienteret koncept

– Hvis der skal ske en omfattende byudvikling i Tingbjerg, skal borgerrettede funktioner og faciliteter supplere byudviklingen, og for at borgerne skal trives, kræver det også service- og fritidsfunktioner, ikke mindst sundhedstilbud, siger Hans S. Christensen.

– Vi peger på muligheden for at etablere et lægehus i samarbejde med boligorganisationerne KAB og fsb, hvor der udover praktiserende læger også kan være funktioner, der støtter en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel, fx fysioterapi, sundhedspleje, hjemmesygepleje, kostvejledning, tandlæge og psykolog, slutter Hans S. Christensen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.    Foto: Flemming Leitorp

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Foto: Flemming Leitorp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top