Kommunalt ordenskorps
I det gamle København havde vi vægtere på gaden: En slags ”natpoliti”, med ansvar for at tænde og slukke byens lamper

Af Flemming Steen-Munch (V), gruppeformand og medlem af Københavns Borgerrepræsentation

I det gamle København havde vi vægtere på gaden: En slags ”natpoliti”, med ansvar for at tænde og slukke byens lamper, at opretholde ro og orden, og at holde øje med byen, mens den sov. Vægterne forsvandt fra gadebilledet i takt med at vi fik etableret en egentligt ordensmagt – politiet – som overtog ansvaret for at passe på os alle sammen.

Men vores politi er presset, og byen roder. Der mangler ressourcer til at opretholde den helt almindelige lov og orden, ikke mindst i det københavnske natteliv, der i disse år er ved at drukne i sin egen succes af røg, møg, støj og fulde festgæster. De københavnske gader sejler i fest, og den nuværende kommunale støjpatrulje kan på ingen måde løfte opgaven. De kan udstede påbud, men de kan ikke følge op og håndhæve dem. Og politiet har ganske enkelt ikke tiden.

Der er brug for alternative løsninger i København.

Derfor vil Venstre i København arbejde for, at vi får oprettet et kommunalt ”ordenskorps”. En slags moderne udgave af vægterne, som skal have til opgave at sørge for håndhævelse af de mange pålæg og forbud vedr. støj og møg. Vores vægtere 2.0 vil kunne varetage en række af de ordensrelaterede opgaver, politiet i dag ikke har ressourcerne til at håndhæve.

Det kommunale ordenskorps kan derudover få en rolle i forhold til en indsats mod larmende gademusikanter, partybusser, sanseløst berusede unge i gaderne, tiggere og meget andet.

De københavnske nattevægtere skal selvfølgelig uddannes ordentligt, og vi skal sikre, at rammerne er helt på plads. De skal have beskyttelse efter straffelovens § 119, have personlige værnemidler som stav og peberspray, og være tydeligt genkendelige i gadebilledet. En tilsvarende ordning kendes i dag fra blandt andet Sverige og England, hvor man med stor succes har fundet en model, der på denne vis kan supplere og understøtte den reelle ordensmagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top