Grundløs kritik fra Venstre
Venstre på Rådhuset farede mellem jul og nytår i blækhuset og kritiserede her i avisen min forvaltning for at være for langsom til at føre de politiske beslutninger på parkeringsområdet ud i livet.

Af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

Venstre på Rådhuset farede mellem jul og nytår i blækhuset og kritiserede her i avisen min forvaltning for at være for langsom til at føre de politiske beslutninger på parkeringsområdet ud i livet. Men Venstre burde genlæse deres egen budgetaftale fra 2016, før de farer frem med kritik. I debatindlægget skriver Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard og Flemming Steen Munch nemlig, at alle partier undtaget Enhedslisten var enige om: ”… at der skulle sikres 4.000 nye parkeringspladser over hele byen.”

For det første er der ikke lavet en aftale om 4.000 nye parkeringspladser. Aftalen går derimod på at sikre københavnerne adgang til at parkere på yderligere 3.000-4.000 parkeringspladser. Der er altså ikke alene tale om etablering af nye parkeringspladser, som Venstre skriver. Størsteparten af parkeringspladserne skal derimod komme ved at begrænse biltrafikken til København ved at indføre en ny betalingszone og øge betalingen for parkering i de eksisterende betalingszoner.

Det skal få færre pendlere og besøgende i København til at tage bilen ind til byen, hvorved københavnerne får nemmere ved at finde en plads til deres bil i nærheden af eget hjem. Herudover har der været enighed om at åbne for beboerparkering ved Grøndalscentret, Den Hvide Kødby og en lang række kommunale institutioner. Disse dele forløber overordnet set planmæssigt, og når vi indvier den nye gule betalingszone 1. marts, så er københavnerne sikret parkering på 2.958 pladser, de ikke tidligere havde adgang til.

De eneste dele af aftalen, der ikke vil være på plads 1. marts, skyldes manglende politiske beslutninger. I budgettet for 2016 blev der afsat 200 mio. kr. til at anlægge et nyt parkeringsanlæg med 250 pladser på Østerbro. Min forvaltning har fremlagt et forslag, men her mangler en endelig politisk beslutning om projektet. Herudover afsatte forligspartierne 5 mio. kr. til forundersøgelser af tre nye parkeringsanlæg i de dele af byen, hvor der er størst efterspørgsel på nye pladser. Men finansieringen af disse er ikke på plads, og skal findes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

De dele af aftalen, der endnu ikke er på vej til at blive ført ud i livet kan man altså dårligt klandre min forvaltning for. Derfor må jeg konkludere, at Venstre burde bruge deres tid på at genlæse budgetaftalen for 2016 og så gribe i egen barm frem for at kritisere min forvaltning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top