fsb om renoveringen i Tingbjerg
Indrømmet – det kan på mange måder være hårdt, når en renovering griber ind i hverdagen, og der er håndværkere i ens hjem, og flere beboere i Tingbjerg er utilfredse med den renovering, der er i gang.

Af Bjarne Larsson, administrerende direktør, fsb

Indrømmet – det kan på mange måder være hårdt, når en renovering griber ind i hverdagen, og der er håndværkere i ens hjem, og flere beboere i Tingbjerg er utilfredse med den renovering, der er i gang.

Da der er rigtig mange facetter i denne sag og lige så mange meninger, er der behov for at se sagen fra flere sider. Derfor vil jeg gerne slå et par ting fast.

Lad mig starte med at huske alle på, at der er tale om en renovering, der har til formål at forbedre både bygninger og boliger i Tingbjerg. Men derudover er det også relevant at nævne genhusning. Den type renovering, der sker i Tingberg, kan godt foregå, mens beboerne bor der, medmindre der ikke er vand og afløb. Beboerne i boliger uden vand og afløb blev derfor genhuset fra starten. Resten blev ikke. Det er almindelig praksis. Men renoveringen er desværre løbet ind i uforudsete problemer og trukket ud til stor gene for de berørte beboere. Derfor er flere beboere blevet genhuset undervejs. Der er dog også eksempler på beboere, der fik tilbudt genhusning, som ikke ønskede det. Set i lyset af forløbet ville fsb have ønsket, at projektet havde indeholdt fuld genhusning fra begyndelsen. Genhusning er derfor indeholdt i renoveringens næste etaper.

Der er meget dyrt at genhuse, og fsb vurderer altid, om det er nødvendigt, når en renovering starter. For der er kun én part til at betale – og det er beboerne selv. Her skal man forstå, at en boligorganisation er et non-profit foretagende. Der er derfor ingen pengetank i fsb til at betale for renoveringer i vores boligafdelinger. Renoveringer skal beboerne selv betale med støtte fra Landsbyggefonden og kommunen.

God information er en anden ting, der er meget vigtig. Derfor har beboerne modtaget breve og været inviteret til informationsmøder både før og under renoveringen. Når håndværkerne skulle ind i boligerne, er beboerne ikke i alle tilfælde blevet informeret godt nok. Det har fsb påtalt og informationen er blevet ændret, så beboerne hver uge nu får en plan, der viser hvilke arbejder, der skal gennemføres i netop deres bolig.

Som ved andre renoveringer vil alle boligerne blive gennemgået, når håndværkerne er færdige. Det sker for at kunne udbedre de mangler og fejl, der måtte være. Denne gennemgang er allerede i gang.

På grund af de uforudsete problemer har fsb siden slutningen af september arbejdet hårdt for, at de berørte beboere får en kompensation. Vi har fuld forståelse for behovet for hurtig information, men da projektets samlede økonomi skal godkendes hos både Landsbyggefonden og Københavns Kommune, kan vi først give beboerne klar besked om kompensationens størrelse, når deres sagsbehandling er afsluttet.

Alle berørte beboere får derfor hurtigst muligt direkte besked, når vi ved mere herom.

1 kommentar om “fsb om renoveringen i Tingbjerg”

  1. Lone Munk siger:

    Er informationerne til beboerne pålidelige?
    På Amager, i FSB regi på beboermøde med afstemning, fik beboerne oplyst, at renoveringerne i Tingbjerg forløb til alles tilfredsstillelse.

    Mvh
    Lone Munk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top