Fælles ønske om praktiserende læger til Tingbjerg
Flemming Skovsgaard og Benny Ehrenreich har erklæret, at vores ”pegefingre” mod praktiserende læger vil ”øge tilbagetrækningslysten blandt ældre praktiserende læger” og ”skræmmer unge kolleger væk”.

Af Jarl Feyling (S) og socialborgmester Jesper Christensen (S)

Flemming Skovsgaard og Benny Ehrenreich har erklæret, at vores ”pegefingre” mod praktiserende læger vil ”øge tilbagetrækningslysten blandt ældre praktiserende læger” og ”skræmmer unge kolleger væk”. Vi har dog svært ved at se, at vores ønske om et forbedret sundhedssystem skulle få så vidtragende konsekvenser.

Hvis vi ”peger fingre”, er det mod lægemanglen i landets socialt belastede boligområder. Når vi skriver, at man kan tjene flere penge på at hjælpe de, der har mindst behov, handler det om, at ”besværlige patienter”, f.eks. med flere kroniske sygdomme er mere tidskrævende end patienter, der ikke er kronikere. En praktiserende læge kan derfor gennemføre flere konsultationer med ”lette” patienter, og dermed oftere indkassere de 140 kr. en konsultation honoreres med.

For os er det ganske rimeligt, at en konsultation, der er mere arbejdskrævende for lægen, også honoreres højere end en forholdsvis let konsultation. I dag er der ingen distinktion, hvilket kan gøre det mindre attraktivt at drive praksis i socialt belastede boligområder med mange ”vanskelige patienter”. Det burde være modsat.

Lægemanglen kalder derfor på en politisk løsning: Differentierede konsultationshonorarer vil både gøre det mere attraktivt at placere sin praksis, hvor der er flest syge mennesker, og mere korrekt honorere den øgede arbejdsopgave, der er forbundet med patienter med flere og alvorligere sygdomme.

Vi mødes gerne med Skovsgaard og Ehrenreich for at høre løsningsforslag, i stedet for blot at debattere årsagerne til den redelighed vi står i.

1 kommentar om “Fælles ønske om praktiserende læger til Tingbjerg”

 1. Birgitte Rahbek siger:

  Jeg bliver som praktiserende læge ualmindelig trist over at følge debatten.

  Som læge deler jeg ikke patienter op i lette og besværlige. Efter 13 år i praksis siger min erfaring at den type patienter ikke findes. De to ovenstående skribenter er præget af en udtalt mistro til, at lægerne kan udføre en ordentlig og værdig behandling af patienterne inden for de rammer vi har.

  Selvfølgelig kan vi det.

  De fleste praksis ligger i blandede områder med en nogenlunde ligevægt mellem de forskellige konsultationstyper. Det gør det muligt for at opretholde en timeløn på omkring 550 kr – hvilket vist er en meget fin pris for det offentlige for en times højt specialiseret behandling.

  De praktiserende læger kan imidlertid ikke kompensere for 30 års forfejlet boligpolitik, hvor man har valgt at samle sårbare patienter i bestemte områder. En politik man fortsætter med at gennemføre.

  Så når man lave det her frontale angreb mod de praktiserende læger med pegende finger, så skal man samtidig huske at tre af fingrene peger på en selv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top