Sagen om renoveringen af almene boliger i Tingbjerg er på alle måder dybt ulykkelig for de beboere, der har måttet leve med, at boligselskabet fsb ikke har haft godt nok styr på projektet.

Af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

Sagen om renoveringen af almene boliger i Tingbjerg er på alle måder dybt ulykkelig for de beboere, der har måttet leve med, at boligselskabet fsb ikke har haft godt nok styr på projektet.

Efter at have læst Brønshøj Husums Avis beskrivelse af forløbet og set en række medfølgende billeder i midten af november, var der hos mig ingen tvivl om, at beboerne fra starten burde være tilbudt genhusning. Jeg bad derfor min forvaltning om at se på sagen igen og sikre sig, at vi som kommune havde levet op til alle vores tilsynsforpligtigelser.

Samtidig bad jeg min forvaltning om at genoptage dialogen med fsb og med et mandat fra mig i ryggen lægge pres på for at få fsb til at overveje behovet for genhusning til alle beboere og økonomisk kompensation til de beboere, der har måttet leve i de ubeboelige lejligheder.

Tilbagemeldingen fra min forvaltning var, at vi havde overholdt vores tilsynsforpligtigelser til punkt og prikke. Jeg er med på, at det for udenforstående kan virke paradoksalt, efter de mange beskrivelser af de stærkt kritisable forhold som beboerne har levet under. Men kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer og deres afdelinger er fortrinsvis økonomisk.

Det gælder også i forbindelse med de igangværende renoveringer. Andre boligorganisationer i København har da også været i stand til at gennemføre tilsvarende store renoveringsprojekter under ordnede forhold uden at have brug for kommunen til at holde dem i ørerne. Det manglede sådan set også bare, eftersom den almene sektor er styret af et beboerdemokrati i både de enkelte afdelinger og i selskaberne som helhed.

Efter pres fra min forvaltning erkendte fsb allerede i oktober behovet for at genhuse alle beboere i de kommende etaper af renoveringen, ligesom beboere i første etape fik tilbudt genhusning, hvis de anmodede om det. Siden har forvaltningen på min foranledning aftalt med fsb, at alle beboere, hvor der udestår væsentlige arbejder i boligen får et konkret genhusningstilbud, uanset om de har anmodet om det eller ej. Jeg kan forstå, at fsb nu også ser på spørgsmålet om økonomisk kompensation. Med andre ord vil jeg tillade mig at konkludere, at både jeg og min forvaltning har handlet som man kunne forvente af os og lidt til. Og når beboerne giver udtryk for, at de ønsker et besøg fra mig, så lægger jeg naturligvis gerne vejen forbi.

Alligevel bliver Finn Rudaizky her i avisen ved med at slynge om sig med påstande om, at både jeg og min forvaltning har svigtet. Usaglig kritik preller af på mig, men jeg mener, at Finn Rudaizky gør beboerne i Tingbjerg en bjørnetjeneste med sin håndtering af denne sag. På intet tidspunkt har han rettet så meget som en løftet pegefinger over for fsb, der har det reelle ansvar i denne sag. Jeg vil tillade mig at mene, at han går efter nogle billige point i sit forsøg på at gøre mig og min forvaltning til skurken.

Desværre skaber han hos flere beboere en forkert forståelse af, hvor vidtrækkende kommunens tilsynsforpligtelse er, og hvad kommunens muligheder er i sådanne situationer. Og jeg er derfor ked af igen at måtte skuffe beboerne i Tingbjerg, når jeg endnu engang må fastslå, at jeg ikke har et formelt ansvar for byggesagens forløb eller muligheder for at overtage styringen.

1 kommentar om “”

 1. Lone Munk siger:

  Som ofte, er de ansvarlige for projekter, flygtet fra ansvaret. Det er blevet normen at fralægge sig ethvert ansvar. At vinde en udlicitering er det vigtigste.
  Vi mangler “mandfolk”/voksne til at bringe orden i systemerne.
  Demokratiet lider under disse forhold.

  Menneskerettighedskonventionen art. 8 beskriver personers og familiers krav på respekt for privatlivet og privatboliger.

  Mvh
  Lone Munk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top