Lægerne skal leve op til lægeløftet – også i Tingbjerg
Der er ingen praktiserende læger i Tingberg

Jesper Christensen (S), socialborgmester og Jarl Feyling (S), kandidat til Regionsrådet i Hovedstaden
Der er ingen praktiserende læger i Tingberg. Det skyldes at INGEN praktiserende læger, i over et år, har ønsket at åbne en lægeklinik i området. Der er ellers nok med syge mennesker der har behov for en læge tæt på.
Forklaringen handler om penge. Lægerne tjener nemlig flere penge ved at arbejde for overklassen, end ved at arbejde for underklassen – der primært bor i udsatte boligområder som Tingberg. Der er 25 boligområder på ghettolisten i Danmark, 15 af dem mangler en praktiserende læge.
Det er både usympatisk og ulogisk at læger kan tjene flest penge, på at hjælpe de der har det mindste behov. Vores takssystem skal være modsat.
I øjeblikket genforhandler Region Hovedstaden og de praktiserende læger det takssystem. Vi mener at hensynet til de mest udsatte, i Tingberg og i resten af vores Region, skal prioriteres først.
Når danske læger færdiggør deres statsfinansierede uddannelse, starter de arbejdslivet med at afgive deres lægeløfte. Netop det løfte håber vi de praktiserende læger husker i de igangværende forhandlinger. Lægerne lover i lægeløftet at de ”vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige”.
Det er på høje tid at lægerne, og vores samfund lever op til det løfte.

7 kommentarer om “Lægerne skal leve op til lægeløftet – også i Tingbjerg”

 1. Lars John Christensen siger:

  Svar på Jesper Christensens indlæg 20-12-2016 vedr.læger i Tingbjerg:

  Det er generelt et problem at de læger der findes i 27oo er overtegnede og ikke modtager nye patienter og det er en skændsel mod borgerne i Brh/Husum. Min egen mor på snart 82 fik anvist en ældrebolig i Husumgård i Juli 2016 men hun kan ikke engang få en læge i sit eget nær-område hvilket for en dame i den alder er ganske horribelt!

  Min mor må derfor begive sig ud på en 4 km lang tur m ed 2 busser for at komme til lægen i Kbh Nv – Ikke særlig rart når både ben og knæ er brugte og smertefulde. Der er ganske enkelt alt for få nye læger i området inkl.Tingbjerg og faktum er at flere af bydelens ældre læger går på pension indenfor de næste 2-3 år!

  HVAD har kommunen tænkt sig at gøre ved det? Kunne man forestille sig at lægerne fik evt nedsat husleje for at lokke flere til? Her burde også boligselskaberne FSB/KAB/AAB,m.fl være lydhøre overfor at der mangler passende og billige lejemål således at den nye unge læge kan komme ordentlig igang, med lægesekretærer og hvad man ellers må formode at en sådan skal bruge, ved en opstart som ny praktiserende læge!

  Min mor er ked af at hun skal den lange vej for at komme til lægen og jeg mener både politikerne fremfor at kaste med mudder mod lægerne skal forsøge at komme dem i møde, med flere tiltag, herunder evt billigere husleje de første 2-3 år. Det skal kort sagt være en smule mere attraktivt at slå sig ned som læge i vores nærområde i 2700 Brønshøj! Det må man som borger kunne forvente, fremfor den evindelige mudderkastning mellem parterne, til skade fopr borgerne alene! Alle betaler deres skat og burde kunne forvente at have en læge tæt på sin bopæl!

  Mvh

  Lars John Christensen
  Glumsøvej, Brønshøj-Husum

 2. Mads Stage siger:

  Præcis!
  Det er nemlig en POLITISK beslutning at facilitere områder, infrastruktur osv til at tiltrække læger, butikker og alt muligt andet.
  Takst systemet er langt hen ad vejen styret fra politisk side. LÆS: man får hvad man betaler for.

  Det er en løgn at læger i “rige” områder tjener flere penge end i udsatte områder. Taksterne er de samme – og det hele er ydelses styret.
  Man kan så diskuterer om de ydelser som skal udføres i en “rig” klinik er lettere og mindre tunge opgaver….men det er vel helt logisk at “tunge” områder give “tunge” patienter – som ikke overraskende kan være en større belastning for lægen og måske ikke lige så tillokkende.

  Man kunne jo have valgt at anlægge en Metro igennem Kbh’s “mørke” infrastruktur kile – fra Rigshospitalet/indre by og gennem brønshøj/Husum/tingbjerg og til Herlev hospital…. så kunne patienterne pludselig bevæge sig frit rundt, komme hurtigt til ambulatorie-besøg og udvalget af praktiserende læger ville vokse og måske ville det give et kvarterløft.
  Men nej – pengene skulle bruges til præstige projekter i Nordhavn – hvor der med garanti ikke kommer Ghetto problemer og flere stationer på Frederiksberg.

  Så nu peger man fingre af de praktiserende læger, men i virkeligeheden peger man på sig selv.
  Det er ikke lægernes ansvar, at prioriterer i sundhedsydelserne i DK – det ligger hos politikerne, som prioriterer ved at skabe lovgivning, økonomi og forhold, som giver den fornødne kvalitet.

  Retorisk er vi jo tilbage på Sovjet planøkonomi – med tvangsudskrivelser, borgerløn osv. Ikke noget et fleretal af DK’s indbyggere vil have.

  Borgmesteren og andre fra det politiske kunne jo starte med selv at flytte til en lejlighed i en ghetto, sætte sine børn i en udsat skole og starte løftet derfra – før man peger fingre af folk, som faktisk går på arbejde hver dag og hjælper patienter indefor de rammer politikerne har skabt!.

 3. Nina Åslund siger:

  Min mor har lært mig, at hver gang man peger på nogen, peger de andre fingre tilbage på en selv. Måske skulle regionspolitikerne kigge lidt indad og se på, hvad de selv har gjort for at forbedre situationen for lægedækningen i de mindre populære områder? Eller hvad de måske har gjort der har modsat effekt?

  En årsag til, at der ikke er flere almenmedicinske speciallæger der nedsætter sig, er polemik a la den ovenstående. Politikernes syn på os, og måden vi bliver omtalt af politikerne og medierne på, er ikke ligefrem fremmende for væksten i vores sektor. Politikerne lader til at tro, at vi kun tænker på penge. Det passer ikke og er lidt kedeligt at få smidt i hovedet gang på gang. Jeg tror ikke at en differentieret honorarmodel a la den i foreslår vil virke – så meget betyder økonomien nemlig ikke for os læger. Det er TID med patienterne, vi mangler. Og i sær tidsfaktoren er vigtig ifht de ældre og svage i samfundet.

  En anden årsag er travlheden. En stor andel af praktiserende læger har alvorlige symptomer på udbrændthed iht en nylig undersøgelse. Vi har mere travlt i dagtiden nu – og det skyldes bl.a. opgaveglidning fra sygehusene – rekordkorte indlæggelsestider og ofte en masse løse ender at samle op på, merarbejde i dagtiden fordi 1813 ikke løser lige så mange problemstillinger som lægevagten gjorde i gamle dage, øget administrativ byrde med attestarbejde og akkreditering, og dårlig bemanding i kommunerne med for få sygeplejersker mv der giver mange unødvendige henvendelser fra hjemmeplejen og plejehjemmene.

  En tredie årsag, er at 1813 er lykkedes at rekruttere en del almenmedicinere efterhånden – og de får jo en god løn og pension og feriepenge..

  I Tårnby hvor jeg selv har klinik, har 75% af lægerne lukket for tilgang for nye patienter. Vi har som sagt fået mere og mere travlt i vores klinikker, og derfor er vi nødt til at begrænse antallet patienter for at undgå at selv brænde ud. En dårlig 2014-overenskomst med fælles økonomiloft har ikke virket stimulerende for investeringer i klinikkerne og ansættelse af mere hjælpepersonale mv. Vi håber alle på en bedre 2017-overenskomst.

  Med venlig hilsen,
  Nina Åslund
  Praktiserende læge i Kastrup,
  Medlem af PLO Hovedstadens repræsentantskab

 4. Rune Jacobsen siger:

  Svar på Jesper Christensens indlæg 20-12-2016
  Jeg er praktiserende læge i Sønderborg siden oktober 2007. Det kostede mig en investering på lånte 1,8 millioner kroner, som nu formentlig er tabt. Det er i bedste fald usikkert om Regionerne får lavet en ny kontrakt med os praktiserende læger. De sidste 3 år har vi set, hvordan landets 3.600 praktiserende læger et blevet til ca 3.300.
  Enten skal der laves en attraktiv overenskomst/kontrakt så flere vil nedsætte sig eller også må man lave offentlige klinikker og forhandle en overenskomst desangående. I øjeblikket gør man politisk ingen af delene. Vi ser, hvordan regions klinikker skyder op og bemandes med meget skiftende og meget varierende kvalificerede læger. Det skader kontinuiteten og gør det uvægerligt meget dyrere, da vikar firmaer også skal tjene på lægens arbejde.
  Det er faktuelt forkert at Reg. H forhandler takser. Det gør regionerne samlet. Regionerne har som et af mange krav, at der skal forhandles lokalt i regionerne. Det orker vi små lægeklinikker faktisk ikke, og det er med til at forstærke læge manglen. Taksterne er ens i hele landet fraset nogle få lokal aftaler. Det er ikke så meget penge det handler om. Personligt har jeg dog ikke råd til at opgive min virksomhed i Sønderborg og lige flytte til København og låne til at starte forfra. Det er ikke et område, jeg kender nogen i. Oven i det er det altid tungere at arbejde med mennesker, som fungere dårligere end gennemsnitligt. I visse områder finder man mange med førtidspension på baggrund af flere konkurrerende sygdomme. De tager længere tid at behandle, og så kan man nå færre patienter. Det giver så lavere omsætning og ja, ganske rigtigt så bliver det en dårligere forretning. Sådan noget kunne man også ønske at forhandle med regionerne. Det kan der kompenseres for.
  Jesper Christensens indlæg er et glimrende udtryk for, hvor lidt politikere ved om de faktiske forhold. Det er virkelig op ad bakke at få sundhedsvæsnet til at fungere under de forhold.

 5. Annette Krüger siger:

  Til Jesper Christensen og Jarl Feyling !

  Vedrørende jeres indlæg 22. december 2016 i Brønshøj Husum Avis.
  I skriver, at ingen praktiserende læger ønsker at åbne lægeklinik i området Tingbjerg. I forklarer, at problemet handler om penge, og at lægerne tjener mere ved at arbejde for overklassen.
  I glemmer at fortælle borgerne, at det parti I repræsenterer socialdemokratiet, i forrige regering nedlagde en velfungerende lægevagtsordning i Hovedstadsregionen. Man fyrede alle de praktiserende læger og erstattede dem med en sygeplejerske visiterende ordning, som blev dårligere og meget dyrere for skatteborgerne.
  I glemmer at fortælle, at politikerne gennem de sidste 20 år har fejlet ved at uddanne for få danske læger med det resultat, at vi i dag står med en alvorlig lægemangel i hele Danmark.
  I glemmer at fortælle, at politikerne i den grad har ført hetz mod de praktiserende læger, så de få, der er tilbage trækker sig fra faget og søger andre græsgange. Hvad skal det gavne, at lægerne skal igennem akkreditering, betale store omkostninger ved at drive klinik, mens Regionens folk modtager store lønninger for at grave grøfter i stedet for at samarbejde med de involverede parter, hvilket de er ansatte til.
  Lad os hurtigst muligt få nedlagt disse regioner. De har ikke evnet opgaven som ansvarlige politikere til at opretholde et velfungerende sundhedssystem.

  Annette Krüger

 6. Annette Krüger siger:

  22. december 2016 15:11
  Til Jesper Christensen og Jarl Feyling !
  Vedrørende jeres indlæg 22. december 2016 i Brønshøj Husum Avis.
  I skriver, at ingen praktiserende læger ønsker at åbne lægeklinik i området Tingbjerg. I forklarer, at problemet handler om penge, og at lægerne tjener mere ved at arbejde for overklassen.
  I glemmer at fortælle borgerne, at det parti I repræsenterer socialdemokratiet, i forrige regering nedlagde en velfungerende lægevagtsordning i Hovedstadsregionen. Man fyrede alle de praktiserende læger og erstattede dem med en sygeplejerske visiterende ordning, som blev dårligere og meget dyrere for skatteborgerne.
  I glemmer at fortælle, at politikerne gennem de sidste 20 år har fejlet ved at uddanne for få danske læger med det resultat, at vi i dag står med en alvorlig lægemangel i hele Danmark.
  I glemmer at fortælle, at politikerne i den grad har ført hetz mod de praktiserende læger, så de få, der er tilbage trækker sig fra faget og søger andre græsgange. Hvad skal det gavne, at lægerne skal igennem akkreditering, betale store omkostninger ved at drive klinik, mens Regionens folk modtager store lønninger for at grave grøfter i stedet for at samarbejde med de involverede parter, hvilket de er ansatte til.
  Lad os hurtigst muligt få nedlagt disse regioner. De har ikke evnet opgaven som ansvarlige politikere til at opretholde et velfungerende sundhedssystem.
  Annette Krüger

 7. Gert Storm Kristensen siger:

  Tarvelig uvidenhed hos den socialdemokatiske borgmester, men sosserne har altid hadet bønder, degne og læger.
  Gert Storm Kristensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top