En utrolig kedelig sag
Vingegavl-03-42-16.jpg
Foto: Kaj Bonne
Den meget omtalte fsb-renovering i Tingbjerg har trukket store overskrifter. Den er blevet omtalt i både i Politiken med overskriften:” Prøver de mon på at slå os ihjel?” og flere artikler i Brønshøj-Husum Avis med fokus på sundhedsfare i form af asbest, møg og støj som hverdagsvilkår for beboerne.

KRONIK Af Barbara Cros, SAB Bellahøj l og ll

Den meget omtalte fsb-renovering i Tingbjerg har trukket store overskrifter. Den er blevet omtalt i både i Politiken med overskriften:” Prøver de mon på at slå os ihjel?” og flere artikler i Brønshøj-Husum Avis med fokus på sundhedsfare i form af asbest, møg og støj som hverdagsvilkår for beboerne.

Renoveringen, der blev påbegyndt i marts 2016 og oprindelig var planlagt afsluttet i oktober, blev igangsat pga. skimmelsvampsanering i lejligheder, energioptimering af facader og etablering af boliger med bedre tilgængelighed.

Flere beboere har nu fejret jul i støv og møg og uden køkkener. Forventet slutdato står hen i det uvisse.
Beboerne har inviteret flere politikere til at bese den problematiske renovering. Overborgmester Frank Jensen (S), Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø), som er ansvarlig for området, Sundheds- og Omsorgsborgmester

Ninna Thomsen (SF) og Socialborgmester Jesper Christensen(S) har enten ikke svaret eller takket nej. Finn Rudaizky(O) var en af de få politikere, der viste interesse og takkede ja til invitationen.
Efter besøget i Tingbjerg, som rystede ham, rejste han sagen med fsb´s renovering og de utålelige forhold for beboerne i Borgerrepræsentationen torsdag d. 15. december.

Massiv udvandring
Det var tankevækkende at mere end halvdelen af borgerrepræsentationens 55 medlemmer forlod salen under debatten. Mest påfaldende måske, at en politiker som Socialborgmester Jesper Christensen (S), der bryster sig af at bo i Tingbjerg og hylder det stærke fællesskab på sin hjemmeside, forlod salen under debatten om Tingbjerg. Jesper Christensen bor i en afdeling i Tingbjerg, der ikke er omfattet af denne renovering. Overborgmester Frank Jensen(A) forlod også salen og vendte tilbage, da punktet var færdigbehandlet. Man fristes til at tolke den massive udvandring som udtryk for politikernes manglende interesse for beboernes rystende forhold under denne renovering, der må siges at være løbet amok.

Hvad med borgmesterens ansvar
Borgmester Morten Kabell omtalte forløbet i Tingbjerg som en utrolig kedelig sag. Renoveringsarbejde af den karakter med asbesthåndtering o.l. burde ikke foregå i beboede lejligheder. Genhusning af beboerne burde have været tænkt ind fra starten i renoveringsprojektet. Morten Kabell nævnte ikke, at det er kommunens pligt at tilbyde genhusning. Da der ifølge borgmesteren ikke er nogle beboere, der er i akut sundhedsfare på nuværende tidspunkt, vurderer han ikke, at der er behov for en handleplan for de beboere, der med Finn Rudaizky´s ord lever uden køkken og med støv i lejligheden.

Borgmester Morten Kabell fortalte ikke, at Arbejdstilsynet havde givet et strakspåbud i juni 2016 om at rette på forholdene vedr. asbesthåndteringen. Sådan et påbud omfatter kun de ansatte og deres håndtering af asbest. Hvem beskytter de udsatte beboere, der er tvunget til at bo i lejligheden under renoveringen? Hvad med deres rettigheder?
På trods af Mortens Kabell´s omfattende svar er det sørgeligt at konstatere det store fravær af solidaritet og politisk engagement med udsatte beboere. Noget som Enhedslisten ellers plejer at være fortaler for og gerne høster stemmer på.

Noget lignende så man tydeligt i Morten Kabells lyttemøde i Pilegården tidligere i december, hvor borgmesteren havde travlt med at lægge ansvaret over på andre på trods af, at han som borgmester har ansvaret for tilsynet.
Hans optræden og svar på mødet blev oplevet af flere som hensynsløs. En beboer fra Tingbjerg tog ordet og fortalte ham, at han var arrogant.

Bedre tilsyn fremover?
Borgmesterens konstatering og opsummering af sagen i Borgerrepræsentationen rummer interessante perspektiver. Beboere i Brønshøj-Husum, hvor der forestår flere store renoveringer, må herefter kunne forvente et skærpet kommunalt tilsyn på kvaliteten af det arbejde, der skal udføres og de omstændigheder og vilkår beboerne tilbydes, mens arbejdet skal foregå. Som beboere i det almennyttige forventer vi, at der er ekspertise, der vurderer renoveringsprojekterne, de miljømæssige risici og beboernes vilkår allerede fra starten. Bygherren, boligorganisationerne og entreprenørerne formodes at kende boligerne og de materialer, der skal håndteres. Beboerne skal ikke udsættes for sundhedsfare fra asbest og andre farlige materialer.

Det bliver interessant at se hvilke spor Tingbjerg sagen sætter i det store samspil mellem kommune og boligorganisationer, hvor beboerdemokratiet har ringe vilkår. Der er virkelig plads til forbedring på flere hylder.
Til dem der ikke nåede ind og høre den interessante debat og redegørelse, kan jeg anbefale at se den på KK´s hjemmeside, hvor de åbne møder ligger filmet.

Se dette link http://kbhkommune-entwebtv.digizuite.dk/default.aspx?bhcp=1&_np_c=et%2CCBL

Godt der ikke er så længe til kommunalvalget.

2 kommentarer om “En utrolig kedelig sag”

 1. Hanne siger:

  Hvorfor er det kun FSB der omtales ? KAB har jo også del i renoveringen og de har bestemt heller ikke håndteret det optimalt. Her har vi heller ikke kunnet blive genhuset men måtte bo i det mens de renoverede for skimmelsvamp !!

 2. Valentina Korzenok siger:

  Jeg har oplevet over 6 år bedrageri med skimmelsvamp sag fra FSB, i 6 år fra CEJ, nu fra i 2,5 fra Broby pensionist boligforening, kommuner, Husnævnet….. Kommuner, Husnævnet, LLO , Folketinget, ….er bange, at fortale sandheden om korruptionens/nepotisme i tilfælde af skadelige boliger,
  hvor mennesker bliver syge, lider og dør – intet svar og en rimelig løsning på dette katastrofale problem i Danmark –
  kun ligegyldighed,
  hykleri, kynisme – boligselskaber og kommuner er bedrager,
  bryder af lovene, røver, ydmyger og fornærmer af beboere,
  ingen af ​​dem bekymrer sig om folks helbred – …, myndighederne støtter disse svindlere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top