Svar på læserbrev vedr. affaldsbeholdere
I Københavns Kommune kan vi sagtens forstå ønsket om færre affaldsbeholdere i forhaver og baggårde, og det er da heller ikke noget, der ligger langt væk at få realiseret.

Af enhedschef Merete Kristoffersen, Teknik- og Miljøforvaltningen
I Københavns Kommune kan vi sagtens forstå ønsket om færre affaldsbeholdere i forhaver og baggårde, og det er da heller ikke noget, der ligger langt væk at få realiseret. Vi har allerede to-kammerbeholdere til plast og metal, mens årsagen til, at vi ikke har taget affaldsbeholdere med flere kamre i brug til dagrenovation og bioaffald, er, at vi i København indtil nu har kørt med frivillige ordninger på disse affaldstyper. Derfor har det i forhold til logistik og afhentning ikke givet mening at have beholdere med flere rum.
I september besluttede politikerne imidlertid, at vi skulle arbejde hen imod en ny ordning, og i den forbindelse vil vi også gå videre med muligheden for at indføre andre typer beholdere. Dette vil kræve en større investering og udrulningsproces, idet de nuværende beholdere så skal udskiftes, ligesom det kan blive nødvendigt med andre typer renovationsbiler. Derfor er vi pt. i gang med at planlægge, hvordan implementeringen af den nye ordning skal foregå. Den slags tager tid i så stor en kommune, men vores forventning lige nu er, at de første nye beholdere kan komme ud til københavnerne på den anden side af sommerferien 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top