Frederikssundsvej bliver færdig i november
De sidste mangler på den store opgradering af Frederikssundsvej gøres færdige over de næste uger – siger Teknik- og Miljøforvaltningen

Anlægsarbejdet på Frederikssundsvej holder tidsplanen og nærmer sig sin afslutning. Hvis vejret ikke bliver markant værre, forventer Københavns Kommune at være helt færdige med udgangen af november, så busser, cykler og fodgængere igen kan færdes som normalt, men nu med nye og opgraderede forhold. Samtidig slipper naboer og erhvervsdrivende for afspærringer og støj fra byggepladserne.
De næste uger skal der lægges asfalt på de dele af cykelstierne, der er bygget om. Brolægningen ved parken ved Husumvej samt ved Havdrupvej bliver færdige, og der skal opstilles skilte og laves afstribning. De overgange, hvor der har været midlertidige ramper eller helt har manglet ramper, gøres nu færdige og permanente.

– Tak for tålmodigheden
Det samlede projekt på Frederikssundsvej skulle oprindelig være færdigt i juni 2016. Projektet skulle bestå af mindre tiltag mange steder på hele strækningen – bl.a. delvis udvidelse af cykelsti, busbaner, signalombygninger og opgradering af stoppestederne.
Denne plan blev dog ændret, da politikerne besluttede at lave en total genopretning af alle belægninger og afvanding på Nørrebro mellem Svanevej og Borups Allé. Ved at koordinere de to projekter blev tidsplanen for det hele samlet set kortere, end hvis de skulle laves hver for sig.
Koordineringen betød samtidig, at etapeplanerne blev ændret, hvilket har medført, at generne for naboer og trafikanter på Frederikssundsvej i Brønshøj og Husum blev større, end hvis kun det oprindelige projekt på Frederikssundsvej skulle være lavet.
Københavns Kommune vil gerne sige ’tak for tålmodigheden’ til naboer og trafikanter på Frederikssundsvej med en fejring af projektets afslutning i begyndelsen af december. Planerne for fejringen meldes ud i midten af november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top