Tab af ægtefælle sender ældre ud i årelang krise
ensom-mand.jpg

Closeup of an elderly man lost in thought , loneliness

Foto: Colourbox
Psykisk mistrivsel er den største konsekvens for ældre, der mister deres ægtefælle. Og krisen kan vare i flere år, viser ny rapport

Rapporten dokumenterer, at enker og enkemænd vurderer deres psykiske trivsel lavere end ældre i parforhold og har et større forbrug af antidepressive midler og smertestillende medicin.
Stress, chok og sorg over ægtefællens død kan sætte sig spor i flere år hos ældre mennesker. Især dårlig psykisk trivsel og ensomhed kan blive enkers og enkemænds følgesvend i flere år efter tabet af ægtefællen.
En ny rapport har undersøgt de sociale, helbredsmæssige og psykiske konsekvenser hos 62-82-årige, der mister deres ægtefælle. I rapporten har forskerne set på, hvad enkestanden over en periode på fem år betyder for indkomst, helbred, psykisk trivsel, funktionsniveau, ensomhed, boligskift og behov for hjælp og støtte. Og analyserne i rapporten peger på, at konsekvensen først og fremmest er psykisk mistrivsel.

Flere bruger antidepressive midler
Således går enker og enkemænd mere til psykolog og læge og har et større forbrug af antidepressive midler og receptpligtig smertemedicin end deres jævnaldrende i parforhold.
Blandt både enker og enkemænd bruger 50 procent flere en eller anden for form antidepressivt middel end tilfældet er blandt gifte kvinder og mænd. Forskellen mellem giftes og efterladtes brug af midlerne er størst i året efter tabet af ægtefælle.
– Når vi alene ser på brugen af de antidepressive midler SSRI, som man ofte giver til ældre, så sker der en markant vækst i andelen af enker og enkemænd, der får disse midler, lige omkring tidspunktet for ægtefællens død, siger docent i KORA og forfatter til rapporten Eigil Boll Hansen.

Ensomhed rammer især mænd
Ensomhed er en anden konsekvens af at blive efterladt, og den rammer især mændene. Næsten halvdelen af enkemændene i undersøgelsen oplever ’ofte’ eller ’af og til’ at være uønsket alene. Det samme er kun tilfældet for omkring fem procent af de gifte mænd.
Til sammenligning oplever knap hver tredje af enkerne ofte eller af og til at være ensomme, mens det samme gælder knap hver tiende gifte kvinde.
– Forskellen mellem gifte og efterladte er altså større blandt mændene end blandt kvinderne. Til gengæld kan vi se, at følelsen af ensomhed varer ved hos kvinderne i de fem år, undersøgelsen omfatter. Hos mændene er ensomheden størst i de første par år og aftager så tre-fire år efter ægtefællens død, siger Eigil Boll Hansen.
Både enker og enkemænd går hyppigere til psykolog end gifte mænd og kvinder, og de har flere besøg hos deres praktiserende læge i tre til fire år efter ægtefællens død. Det behøver dog ikke betyde, at de har dårligere helbred, siger Eigil Boll Hansen.
– De flere lægebesøg kan også skyldes, at deres psykiske mistrivsel giver sig udslag i fysiske symptomer, og at de savner en partner at tale med derhjemme. Forskning har tidligere vist, at lægen kan være en erstatning for den samtalepartner, de har mistet i deres ægtefælle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top