Sæt præg på cykelbyens udvikling
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
På Gadelandet er der problemer med manglende cykelstier og en uhensigtsmæssig parkering. Planen om cykelstier m.m. forventes at komme til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2017. Foto: Kaj Bonne
Hvor mangler der cykelstier? Hvor skal cykelstierne være bredere? Og i hvilke kryds er der trængsel? Københavns Kommune beder nu borgerne bidrage med input

Der er næppe nogen, der kender de lokale cykelforbindelser lige så godt som beboerne i området. Og det er netop de lokale cykelerfaringer, Københavns Kommune som noget nyt gerne vil have københavnerne til at spille ind med, så de kan blive indarbejdet i Cykelstiprioriteringsplanen 2017-2025.
Helt konkret kan københavnerne til og med denne uge gå ind på www.kk.dk/cykelstisplan og markere fem strækninger, hvor de savner cykelstier, fem strækninger, hvor de synes, at cykelstierne skal være bredere, og fem signalregulerede kryds, hvor der er trængsel.

Cykelstier på Gadelandet?
Cykelstiprioriteringsplanen kommer til at indeholde en liste over alle de gader, som enten bør få en cykelsti eller få den nuværende cykelsti bygget bredere. Borgernes input vil indgå i den endelige udvælgelse af strækninger sammen med inputs fra blandt andre lokaludvalgene, Cyklistforbundet samt forvaltningens faglige vurderinger af, hvilke strækninger og kryds, der bør prioriteres fremadrettet. Lokaludvalget for Brønshøj-Husum-Tingbjerg har bl.a. meldt ind, at de gerne vil diskutere cykelstiforholdene på Åkandevej og nye cykelstier på Gadelandet.
Og cykelstier er noget, der sætter skub i trafikken. I Brønshøj er der på baggrund af den gældende Cykelstiprioriteringsplan blandt andet blevet anlagt cykelstier på Gaunøvej og Brønshøjvej, hvor der i 2014 kørte henholdsvis 1.800 og 1.600 cyklister dagligt.
– Vi har en målsætning om, at 50 pct. skal cykle til arbejde eller uddannelse i 2025, og det lægger ekstra tryk på byens cykelstier. Derfor vil den kommende Cykelstiprioriteringsplan som noget nyt også indeholde en liste over de cykelstier, der bør bygges bredere, så vi sikrer, at der er plads til alle uanset, hvilket tempo man kører i, siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top