Naboerne siger nej til spejderhus
Vandtårnet-40-16.jpg
Fra venstre Jan, Henrik, Pauline, Martin, Anders og Anne. Beboere fra kvarteret omkring vandtårnet, der ikke er tilfredse med udsigten til at få et spejderhus som genbo. Foto: Kaj Bonne
Mener at der ikke har været nogen form for dialog derom med de lokale beboere

Der er ikke udelt begejstring over udsigten til planerne om et spejderhus på det grønne område ved Brønshøj Vandtårn. Lokale beboere er stærkt utilfredse med at kvarteret måske skifter karakter og har indsendt 150 underskrifter fra medlemmer af den lokale grundejerforening med protest mod byggeplanerne til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Samtidig har grundejerforeningen bedt en advokat se på om en deklaration fra 1913 på det grønne område ved vandtårnet ensidigt kan ophæves af Københavns Kommune. Deklarationen bestemmer, at der på området omkring kun må opføres bygninger, der vedrører vandforsyningen.

Ville have været inddraget tidligere
– Vi synes også det er dejligt for spejderne, at der er blevet bevilget mange penge til et nyt klubhus. Som både spejdere, lokaludvalg og kommunen ved, så er vi uforstående overfor, at man er af den opfattelse, at der på et forholdsvist lille grønt areal, hvor der i forvejen ligger et kæmpestort Vandtårn nu også skal placeres et større hus, siger en af de omkringboende, Jan Juul Jørgensen.
– Det er uforståeligt, at Spejderhuset skal placeres på et af de mindste grønne steder i Brønshøj, når der er så mange andre langt større grønne arealer. Derfor håber vi på en dialog herom, som hidtil har været kendetegnet ved, at kommunen, spejderne og lokaludvalg har haft deres egen dagsorden. Vi ville gerne have været inddraget meget tidligere, fortsætter Jan Juul Jørgensen og tilføjer, at de lokale beboere hellere så en naturlegeplads på det grønne område omkring vandtårnet, så det ikke kun bliver et område for de få.
– Der er tale om et meget stort byggeri, hvor der ikke er taget æstetiske hensyn til omgivelserne, slutter han.
Andre beboere fremhæver, at et spejderhus ved vandtårnet må forventes at give en stærkt øget trafik, at en del af de gamle træer vil blive fældet samt at der vil blive en markant øget støj i kvarteret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top